Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Khách sạn nhà nghỉ
Danh sách hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, nhà du lịch cộng đồng ở Mù Cang Chải
Cập nhật: Thứ năm, 1/9/2016 | 5:38:58 PM Google Twitter

 1 - Nhà nghỉ Lộ Anh

Địa chỉ:  Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0913024081

2 - Nhà khách Suối Mơ

Địa chỉ:  Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0912.961.532

3 - Nhà Nghỉ Sao Mai

Địa chỉ:  Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0988.981.675

4 - Nhà nghỉ Giang Vĩnh

Địa chỉ:  Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT 0984.320.478 

5 - Nhà Nghỉ Nhung Công

Địa chỉ:  Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  0912.429.112

6 - Nhà Nghỉ Hương Giang

Địa chỉ:  Tổ 6 Thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 029 3878486 –  0942 479495

7 - Nhà nghỉ Tub Yaj

Địa chỉ:  Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0941283969

8 - Nhà Nghỉ Quang Minh

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0912 501627

9 - Nhà nghỉ Mool 1

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  0165 6782888 – 0912 058899 

10 - Nhà nghỉ Bưu điện

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  029 3560345 

11 - Nhà nghỉ Hải nguyễn

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  01666 968470 

12 - Nhà nghỉ Mool 2

Địa chỉ:  Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0972789569 

13 - Khách nghỉ Duy Vũ

Địa chỉ:  Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0948.233.323

14 - Nhà nghỉ Trung Kiên

Địa chỉ:  Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 029 3878204 – 0972 953145

15 - Nhà Nghỉ Sanh - Nhơn

Địa chỉ:  Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01275600921 

16 - Nhà nghỉ Nguyệt - Tư

Địa chỉ:  Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0961917927

17- Nhà nghỉ Hồng Minh

Địa chỉ:   Ngã Ba Kim – Mù Cang Chải, Yên Bái

ĐT: 029 3878929 – 01232554859

18 - Nhà nghỉ Khau Phạ

Địa chỉ:   Đèo Khau Phạ

ĐT: 0293 560929 – 0942 931845 

19 - Nhà Cộng đồng Long Hiên

Địa chỉ:  Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0948 934667 

20 - Nhà Cộng đồng Thanh Chung

Địa chỉ:  Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0165 9675037

21 - Nhà nghỉ cộng đồng Hà - Hợi

Địa chỉ:  Tổ 9 Thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01692534434 

22 - Nhà nghỉ cộng đồng Nông Văn Phích

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01695331574 

23 - Nhà nghỉ cộng đồng Lương Văn Lanh

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01667020358 

24 - Nhà nghỉ cộng đồng Nông Văn Êm

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01667.765.445 

25 - Nhà nghỉ cộng đồng Lương Văn Bản

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  01644.443.620 

26 - Nhà nghỉ cộng đồng Lương Văn Hòa

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0915512581

27 - Nhà nghỉ cộng đồng Lò Văn Thin

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:   01683691043 

28 - Nhà nghỉ cộng đồng Lò Văn Đôi

Địa chỉ:   Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01682886493

29 - Nhà nghỉ cộng đồng Hảng Xáy Chông

Địa chỉ:  Xã La Pán Tẩn

ĐT: 01239238277 

30 - Nhà nghỉ Huyện đội

Địa chỉ:  Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 984756689

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group