Phòng chống thiên tai   Tiềm năng và cơ hội đầu tư   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Ô tô - xe máy
                                                  Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Quốc phòng - An ninh   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đảng bộ xã Âu Lâu lần thứ XXIII: Hoạch định những mục tiêu ở tầm cao mới
Cập nhật: Thứ tư, 25/3/2020 | 8:03:27 AM Google Twitter
Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Âu Lâu đã lãnh đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Dên nay, Âu Lâu đã trở thành một trong những xã đi đầu của thành phố và của tỉnh trong sản xuất rau an toàn, chất lượng cao.
Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã thăm mô hình trồng cà chua sạch của xã viên Hợp tác xã Sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu.
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các ban, ngành, đoàn thể thành phố Yên Bái, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ xã Âu Lâu đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Xác định mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Âu Lâu đã lãnh đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM). 

Tổ chức thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển sản xuất nông nghiệp sang thâm canh, hình thành vùng sản xuất rau màu tập trung tại các thôn: Cống Đá, Đồng Đình, Đoàn Kết. Đồng thời, thành lập 2 hợp tác xã, 18 tổ hợp tác sản xuất nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Theo đó, diện tích trồng cây lương thực có hạt năm 2020 của xã đã đạt 164 ha. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 841 tấn, vượt mục tiêu Nghị quyết. 

Ngoài diện tích 70 ha gồm các giống lúa mới, năng suất, chất lượng cao được chăm sóc tốt, người dân trong xã còn duy trì, cải tạo 28 ha ao, hồ nuôi thả cá, tăng sản lượng cá thịt lên 30 tấn/năm, phát triển mạnh mô hình trồng rừng tập trung tại các thôn: Thanh Giang, Đoàn Kết, Đồng Đình với diện tích hơn 600 ha, mỗi năm trồng mới trên 35 ha, riêng năm 2020 xã trồng được 63 ha rừng. 

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 của xã ước đạt 83 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2016, đạt 100% mục tiêu Đại hội, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 120,4%. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2020 ước đạt 165 triệu đồng, gấp 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ, bằng 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 120,6%/năm. 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với các chương trình phát triển các sản phẩm nông nghiệp trọng điểm, xã đã dành hơn 550 triệu đồng cho chương trình XDNTM với các mô hình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; triển khai thực hiện 63 dự án phát triển kinh tế theo chính sách hỗ trợ của tỉnh và thành phố với số tiền 829 triệu đồng. 

Hiện, tổng đàn gia súc chính của xã đạt 5.550 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2020 đạt 1.477 tấn, tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 119%/năm. 

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong XDNTM, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 và NTM kiểu mẫu. Thực hiện tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy, nhận thức canh tác cho nhân dân, từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi giá trị. 

Quy hoạch và xây dựng vùng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên như vùng trồng cây lâm nghiệp, vùng canh tác lúa và vùng trồng rau an toàn. Đến nay, 100% các tuyến đường liên thôn, liên xã của Âu Lâu được bê tông hóa, 8/8 thôn đều có hệ thống đường điện chiếu sáng, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…, nâng mức thu nhập bình quân năm 2020 của người dân lên 47 triệu đồng. 

Với điều kiện thuận lợi được tỉnh và thành phố quy hoạch Khu công nghiệp Âu Lâu rộng 118 ha và cụm công nghiệp Âu Lâu 70 ha, xã đã chủ động phối hợp với các phòng, ban của thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương. 

Cùng với 12 công ty, 5 doanh nghiệp tư nhân, 2 hợp tác xã, 18 tổ hợp tác, trên 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và gần 120 hộ dân kinh doanh dịch vụ..., góp phần nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của xã năm 2020 lên gần 460 tỷ đồng, thu ngân sách ước đạt 5 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ, bằng 166% mục tiêu Nghị quyết Đại hội, tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 120%/năm. Mức tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 – 2020 trong xã tăng lên 123,4%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. 

Công tác y tế, giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được triển khai sâu, rộng, hiệu quả. Chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa được nâng cao với tỷ lệ hàng năm có trên 94% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% thôn đạt thôn văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn văn hóa NTM. 

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm còn 2,73%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các đối tượng gia đình chính sách ở Âu Lâu  được cải thiện rõ rệt. Cùng với các xã, phường trên địa bàn thành phố, Âu Lâu đã thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tinh giản biên chế cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách. 

Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh nhờ Bộ phận Phục vụ hành chính công được thành lập và đi vào hoạt động công khai, thuận tiện, hiệu lực, hiệu quả. 

Đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thông qua việc học tập, quán triệt, tổ chức thảo luận, viết cam kết và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, qua đó tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong dân. 

Cùng với việc xây dựng và duy trì thực hiện 8 mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã xác định, đề ra và hoàn thành 19/19 việc; 100% đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 09 HĐND tỉnh, Âu Lâu đã giảm từ 13 thôn xuống còn 8 thôn; giảm từ 16 chi bộ xuống còn 10 chi bộ, giảm 30 cán bộ không chuyên trách xã, thôn và giảm 2 cán bộ quản lý, 2 nhân viên trường học; trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 32 đảng viên, vượt 28% so với Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Qua đánh giá, xếp loại hàng năm, 100% chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến 2019, Đảng bộ xã liên tục đạt danh hiệu trong sạch và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đây chính là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Âu Lâu phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. 

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH, VÌ DÂN 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp chính quyền xã Âu Lâu đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng nhờ sự nỗ lực, sáng tạo và tích cực đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Qua đó, góp phần xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ sát với thực tiễn, đem lại kết quả thiết thực cho nhân dân.

Trước tiên phải kể đến việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, cải cách hành chính (CCHC), quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh ở cơ sở. 

Theo đó là việc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các hội nghị giao kế hoạch, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm... 

Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, UBND xã Âu Lâu đều tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với cơ quan cấp trên và cơ quan có liên quan. Xác định rõ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính quyền địa phương vững mạnh, của nhân dân và vì nhân dân phục vụ, UBND xã đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác CCHC Nhà nước.

Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm CCHC Nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Hàng năm, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của địa phương với tổng số 11 văn bản được triển khai, rà soát đầy đủ, kịp thời và đúng quy định trong nhiệm kỳ. 

Ngay sau khi thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công, UBND xã đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động rõ ràng, cụ thể để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai 113 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận, niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

Kết quả, trong nhiệm kỳ, Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã đã giải quyết trên 7.800 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực, mang tới sự hài lòng, đồng thuận, ủng hộ và nhất trí cao của nhân dân. Người dân đến giao dịch thuận tiện, nhanh chóng tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã.  

Đồng chí Nguyễn Minh Hải – Chủ tịch UBND xã Âu Lâu khẳng định: "Trong quá trình điều hành công việc, UBND xã luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm cho các thành viên UBND phát huy tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành công việc được phân công, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động”.

Nhờ vậy, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của địa phương năm sau luôn tăng hơn năm trước. Riêng năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của xã ước đạt 83 tỷ đồng (gấp 2,5 tỷ đồng so với năm 2016). 

Theo đó, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 165 triệu đồng; diện tích trồng cây lương thực có hạt 164 ha; tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 841 tấn, vượt kế hoạch đề ra; năng suất và sản lượng cây trồng được nâng cao do áp dụng các giống cây trồng có năng suất và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; diện tích trồng mới rừng đạt 63 ha; duy trì, cải tạo 28 ha ao, hồ nuôi thả cá với sản lượng cá thịt đạt 30 tấn/năm; duy trì, phát triển vùng trồng rau an toàn tại thôn Cống Đá với diện tích 1,73 ha, năng suất bình quân đạt 21 tấn/ha. 

Được biết, tổng chi phí đầu tư cho sản xuất rau an toàn trong giai đoạn 2016 - 2020 của xã đạt 651 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 136 triệu đồng; tổng sản lượng thu hoạch đạt gần 130 kg, giá trị ước tính gần 1,3 tỷ đồng; lợi nhuận thu được ước đạt trên 600 triệu đồng. 

Theo đó, Âu Lâu cũng trở thành một trong những xã đi đầu của thành phố và của tỉnh trong sản xuất rau an toàn, chất lượng cao. Hiện tại, Âu Lâu đang tập trung triển khai các mô hình, dự án phát triển kinh tế của tỉnh và thành phố. 

Đến nay, địa bàn xã có 63 dự án được thực hiện, trong đó 9 dự án thuộc chính sách hỗ trợ của tỉnh, 54 dự án thuộc chính sách hỗ trợ của thành phố, gồm: 29 dự án chăn nuôi lợn; 2 dự án nuôi cá lồng; 25 dự án chăn nuôi gà, 6 dự án đầu tư máy nông nghiệp, 1 dự án chăn nuôi thỏ sinh sản, tăng 36 dự án so với năm 2016 với tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ đạt 829 triệu đồng. 

Nhằm xây dựng và củng cố chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh, UBND xã Âu Lâu đã tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống chính trị thành phố giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020”. 

Hoàn thành sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã. 

Theo đó, xã Âu Lâu đã sáp nhập và giảm được 5 thôn và 37 cán bộ không chuyên trách cấp thôn, xã, đảm bảo tiết kiệm mỗi năm gần 500 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, chính quyền xã Âu Lâu còn tích cực đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận tại địa phương; xác định công tác dân vận là trách nhiệm quan trọng hàng đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn vận dụng theo chức trách của mình, lắng nghe ý kiến của nhân dân; thực hiện dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác CCHC, tạo sự đồng thuận trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững  quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh.

GỬI NIỀM TIN VÀO ĐẠI HỘI 

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Mặt trận thôn Cửa Ngòi:

 

Với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu Chi bộ, tôi tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhờ sự đoàn kết, dân chủ trong công tác lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ mà bộ mặt nông thôn mới của Âu Lâu nay có nhiều đổi thay, đời sống của người dân cũng chính là những chủ thể xây dựng nông thôn mới nâng lên rõ rệt. Chúng tôi tin tưởng, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII sẽ thành công tốt đẹp và rất kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa mới, giúp Âu Lâu có thêm những bước tiến xa hơn. 

Đồng chí Nguyễn Trịnh Huy - Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu:


Từ khi xây dựng nông thôn mới đến nay, người dân được hưởng lợi rất nhiều nhờ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Mặc dù thời tiết đầu năm không ủng hộ nhưng phải công nhận năm nay rau xanh được giá. Trung bình bán buôn đã đạt 30 ngàn đồng/kg nên các thành viên Hợp tác xã nói riêng và người dân trong xã nói chung đều rất phấn khởi. 

Đó cũng chính là nhờ thành tựu của xã nông thôn mới đã mang lại. Chúng tôi luôn tin tưởng, ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, của Nhà nước. Chúng tôi mong muốn Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ này sẽ bầu được những cán bộ có đức, có tài để xây dựng Âu Lâu sớm thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng đi lên. 

Đồng chí Đỗ Thị Ngân Hà - Công chức văn hóa - xã hội, xã Âu Lâu:


Đây là Đại hội Đảng đầu tiên mà tôi được tham dự. Vì vậy, với vai trò của người đảng viên, tôi cũng như 91 đại biểu chính thức được triệu tập sẽ phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt, khách quan lựa chọn ra những đại biểu ưu tú nhất, xứng đáng nhất để lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã Âu Lâu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Chúng tôi tin tưởng, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ thực sự là những công bộc của dân, vì dân, biết chăm lo cho dân bằng sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân của mình.


Thanh Hương
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group