Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Cải cách hành chính
Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả
Cập nhật: Thứ sáu, 13/9/2019 | 10:15:51 AM Google Twitter
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hiện nay. BHXH tỉnh Yên Bái cũng sẽ thực hiện sáp nhập theo quy định.
Người dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái.
Ông Nguyễn Trí Đại - Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái cho biết: "Đề án nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành BHXH, bảo đảm thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. BHXH Yên Bái xác định rõ quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đề án để chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu cụ thể của Đề án". 

Việc thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện gắn với tinh giản biên chế theo 02 giai đoạn. Cụ thể, năm 2019, thực hiện giảm 1 đầu mối BHXH thành phố Yên Bái để nhập và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế của BHXH thành phố Yên Bái về BHXH tỉnh (giảm từ 9 đơn vị BHXH cấp huyện xuống còn 8 đơn vị). 

Thực hiện giảm 1 đầu mối cấp phòng thuộc BHXH tỉnh (từ 11 phòng chuyên môn nghiệp vụ xuống còn 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ) và tiếp nhận nhiệm vụ, biên chế từ BHXH thành phố chuyển giao, bổ sung về các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mô hình tổ chức mới. 

Tiếp tục rà soát, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 của BHXH Việt Nam. Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tiếp tục thực hiện giảm 1 đầu mối cấp phòng trực thuộc BHXH tỉnh theo Đề án; gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu trong tình hình mới. 

Trên cơ sở kết quả Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, BHXH tỉnh sẽ thực hiện giảm đầu mối BHXH cấp huyện theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. 

Cùng với đó, BHXH Yên Bái thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phân cấp rõ ràng trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị tại BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 

Sắp xếp, điều chỉnh số lượng lãnh đạo cấp phó của đơn vị hợp nhất thuộc BHXH tỉnh bảo đảm không vượt quá số lãnh đạo cấp phó hiện có của các đơn vị trực thuộc theo quy định; chậm nhất sau 3 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất đơn vị thì số lượng cấp phó của các đơn vị phải bảo đảm đúng theo quy định. 

BHXH tỉnh đã báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương và kế hoạch thực hiện tinh gọn bộ máy theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các đơn vị liên quan để thống nhất và điều chỉnh tổ chức Đảng tương ứng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh phù hợp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cấp ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh đã kịp thời tổ chức triển khai, phổ biến quán triệt để công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành BHXH nắm bắt, thực hiện chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành BHXH theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và BHXH Việt Nam, phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền để nhân dân nắm bắt. 

BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị hợp nhất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển giao chức năng nhiệm vụ, sắp xếp bố trí nhân sự tại các đơn vị thay đổi tên gọi, nhiệm vụ (bao gồm cả viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý) để đảm bảo bộ máy tổ chức mới của BHXH tỉnh đi vào hoạt động kể từ 01/10/2019 không làm ảnh hưởng đến việc giao dịch của các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và người dân trên địa bàn. 

Hồng Duyên

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group