Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Cải cách hành chính
Yên Bái nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy, phục vụ người dân, doanh nghiệp
Cập nhật: Thứ tư, 3/4/2019 | 7:57:48 AM Google Twitter
Dấu ấn đậm nét là Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4. 
Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái sẵn sàng phục vụ tốt nhu cầu người dân và doanh nghiệp.
Tiếp nối những kết quả cải cách hành chính (CCHC), những tháng đầu năm 2019, công tác CCHC tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và thu nhiều kết quả.

Dấu ấn đậm nét là mặc dù gặp nhiều khó khăn của tỉnh miền núi, nhưng Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh với "4 tại chỗ” gồm: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết 414 thủ tục hành chính (TTHC) đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4. 

Đây, thực sự là một bước tiến dài của tỉnh trong công tác CCHC, thể hiện quyết tâm phục vụ tốt hơn tổ chức và công dân trong giải quyết công việc. 

Ông Hoàng Quốc Việt - Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ cho biết: "Để đẩy mạnh CCHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xác định rõ trách nhiệm của mình, ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch CCHC của đơn vị và triển khai thực hiện”.

Theo đó, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tiếp tục tuân thủ các quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các VBQPPL của địa phương được triển khai theo đúng trình tự quy định. 

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), từ ngày 15/12/2018 - 28/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành 9 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã với tổng 122 TTHC. 

Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và  UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá các TTHC để triển khai thực hiện tại cơ quan đơn vị, địa phương. 

Kịp thời phát hiện những TTHC, quy định hành chính được quy định tại các VBQPPL của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh đã được ban hành còn vướng mắc, bất cập, không cần thiết, không phù hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế hủy bỏ, bãi bỏ. 

Từ ngày 15/12/2018 - 28/2/2019, tỉnh đã ban hành 9 quyết định công bố danh mục 122 TTHC, trong đó cấp tỉnh 85 TTHC; cấp huyện 33 TTHC; cấp xã 4 TTHC. Các  TTHC được công khai đúng quy định.


Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng: tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã; dự thảo Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Văn Chấn để mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ. 

Bên cạnh đó là dự thảo Kế hoạch tổ chức gặp mặt, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, các chức danh kiêm nhiệm không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố sau sáp nhập của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Đồng thời, phê duyệt đề án vị trí việc làm của 21/21 sở, ban, ngành và 9 huyện, thị xã, thành phố; phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh... 

Tỉnh tiếp tục giao quyền tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ cho 100% cơ quan hành chính Nhà nước, với 41 đơn vị cấp tỉnh; 126 đơn vị cấp huyện và 180 đơn vị cấp xã; giao tự chủ cho 100% đơn vị  sự nghiệp công lập (tổng số 557 đơn vị, không bao gồm các ban quản lý dự án cấp huyện và các quỹ tài chính ngoài ngân sách) theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Phục vụ CCHC, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp tục được đầu tư. Trong đó, mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn đến nay đã được triển khai tại 111 điểm, trong đó có 33 điểm là các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 78 xã, phường, thị trấn. 

Đến nay, 29 sở, ban, ngành, 17 đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, 9 huyện, thị, thành phố và 42 xã, phường đã kết nối với trục liên thông quốc gia; 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp huyện được cấp tài khoản thư điện tử của tỉnh; 300 tài khoản điện tử được cấp cho cấp xã. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 70%. 

Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện được mở rộng tới 14 điểm cầu từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác chuyên môn được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì tốt. Trong đó, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất, kinh doanh được tỉnh quan tâm, đầu tư... 

Kết quả CCHC là hết sức rõ ràng, tuy nhiên, để Chương trình CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục hiệu quả theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Nội vụ, trong thời gian, công tác này tiếp tục cần được đẩy mạnh với đồng bộ các giải pháp. 

Theo ông Hoàng Quốc Việt, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể thực hiện công tác CCHC. Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan  chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện gắn với đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức và tinh giản biên chế. 

Đặc biệt, là việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, để giải quyết tốt mọi công việc cho tổ chức và cá nhân theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả...

Nguyễn Đình
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group