Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                          Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính ở Yên Bái: Tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng
Cập nhật: Thứ ba, 8/1/2019 | 8:04:09 AM Google Twitter
Nổi bật trong năm 2018, việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân được làm tốt. 
Năm 2018 công tác kiểm tra CCHC tại các cơ quan đơn vị, địa phương được đẩy mạnh phát huy kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.(Ảnh: Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại Sở Khoa học Công nghệ).
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, năm 2018, công tác CCHC tiếp tục được tỉnh triển khai và thu được nhiều kết quả.

Nổi bật trong năm 2018, việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân được làm tốt. Thể hiện qua đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 15/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 9/9 huyện, thị xã, thành phố, cũng như trên 100% xã, phường, thị trấn... tỉnh đã quyết tâm xây dựng và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động vào tháng 6/2018 với 20 đầu mối là các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Theo đó, các TTHC đưa vào Trung tâm đều được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả; 100% hồ sơ, TTHC được số hóa xử lý trên môi trường mạng. 

Qua đánh giá trên thiết bị phần mềm, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc liên quan đến TTHC qua Trung tâm chiếm tỷ lệ trên 90%. Cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, UBND tỉnh cũng chỉ đạo xây dựng Đề án Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đi vào hoạt động vào đầu năm 2019. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/8/2017 về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1507-QĐ/TU ngày 24/10/2018, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách TTHC đối với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh. UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo CCHC Nhà nước tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác CCHC tại một số ngành, địa phương. 

Qua kiểm tra đã phát hiện nhắc nhở xử lý sai phạm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề bất cập, vướng mắc để các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác CCHC Nhà nước trong thời gian tiếp theo. Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. 

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 21/21 sở, ban, ngành và 9/9 huyện, thị xã, thành phố; phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Từ rà soát, sắp xếp, năm 2018 đã giảm 71 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc, giảm 130 lãnh đạo. 

Đồng thời, giảm 277 biên chế cấp tỉnh (thu hồi 99 biên chế, chuyển biên chế sang khối Đảng 178 biên chế); giảm 180 chỉ tiêu hợp đồng nhân viên thú y cấp xã; giảm 200 biên chế cấp huyện (178 biên chế chuyển sang khối Đảng, thu hồi 22 biên chế).

Năm 2018, cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai. 

Cùng duy trì mạng LAN và kết nối Internet tốc độ cao ADSL, FTTH tại 100% sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến nay đã được triển khai tại 105 điểm, trong đó có 31 điểm là các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, 71 xã, phường, thị trấn, 3 trung tâm trực thuộc các sở, ban, ngành. 

Hết tháng 10/2018, tỉnh đã cung cấp 3.313 tài khoản thư điện tử cho cán bộ 43 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đạt 100% cán bộ công chức cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có tài khoản thư điện tử. Hiện, tỷ lệ cán bộ công chức của tỉnh thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt 70%...

Những kết quả trong CCHC năm 2018 sẽ tạo tiền đề thuận lợi để công tác CCHC năm 2019 đạt kết quả cao hơn. Từ đó, phục vụ tốt nhu cầu người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Nguyễn Đình
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group