Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Đại hội đại biểu các dân tộc thiếu số tỉnh Yên Bái lần thứ III
Ghi nhận từ Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn
Cập nhật: Thứ tư, 10/4/2019 | 7:54:46 AM Google Twitter
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Văn Chấn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 vừa diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Đây là đại hội được Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đại hội MTTQ các huyện, thị, thành phố.
Các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.
Ngay khi có kế hoạch của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn đã tham mưu kịp thời với Huyện ủy, UBND huyện chủ động làm tốt công tác chuẩn bị như thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy viên MTTQ phụ trách từng nội dung, phần việc cụ thể; thành lập các tiểu ban để chuẩn bị văn kiện Đại hội; công tác nhân sự; khánh tiết; điều hành… 

Trước Đại hội, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền về đại hội MTTQ các cấp để cán bộ, nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới; tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ huyện khóa IX, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ tỉnh Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Điều lệ MTTQ Việt Nam. 

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên Đại hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong huyện Văn Chấn.  

Qua theo dõi, đánh giá, nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội được chuẩn bị sát với đề cương hướng dẫn; chủ đề báo cáo "Phát huy truyền thống đoàn kết; năng động sáng tạo và đổi mới; chung tay xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh, bền vững” thể hiện rõ được nhiệm vụ của MTTQ. Nội dung báo cáo đã nêu được kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 về vai trò, chức năng của Mặt trận trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương; vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, vận động nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng; tổ chức hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nổi bật như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Trong phần phương hướng, Báo cáo đã tập trung nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ là đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, đã nêu được các giải pháp để tổ chức thực hiện chương trình thống nhất hành động trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Công tác nhân sự đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo tinh thần Chị thỉ số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Điều lệ MTTQ Việt Nam, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh. Tham gia Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 69 vị, trong đó: lãnh đạo Huyện ủy 1 vị, chuyên trách Mặt trận cấp huyện 3 vị, lãnh đạo các tổ chức thành viên 12 vị, lãnh đạo MTTQ cơ sở 31 vị, cá nhân tiêu biểu, uy tín trong các dân tộc, tôn giáo 18 vị; tái cử 34 vị (chiếm 50%), nữ 19 vị (chiếm 27,53%), ngoài Đảng 8 vị (chiếm 26,08%), dân tộc thiểu số 44 vị (chiếm 64,7%), tôn giáo 3 vị (chiếm 4,5%). 

Ông Hà Hữu Thế  - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn khóa VIII được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất cử 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Đối với công tác tổ chức điều hành tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã chuẩn bị tốt chương trình, phân công rõ ràng, bám vào chương trình điều hành công việc khoa học, ngắn gọn, đi vào những nhiệm vụ trọng tâm vừa đảm bảo tính tập trung vừa đảm bảo tính dân chủ trong việc tham gia thảo luận. 

Báo cáo tham luận của các đại biểu tại Đại hội sát với đề cương hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ đề thể hiện rõ nhiệm vụ của MTTQ là tập hợp khối đoàn kết và vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, các báo cáo tham luận cũng đã thẳng thắn nêu ra những khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu MTTQ huyện Văn Chấn còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm, trong đó phần chào mừng chưa được khí thế; thời gian dành cho thảo luận chưa nhiều; hình ảnh tư liệu minh họa cho Báo cáo chính trị chưa có lời giới thiệu để đại biểu tập trung chú ý….

Thành công và kinh nghiệm rút ra sau Đại hội đại biểu MTTQ huyện Văn Chấn sẽ là kinh nghiệm để MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh:"Thành công Đại hội điểm MTTQ huyện Văn Chấn chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn; sự tạo điều kiện của chính quyền, sự chủ động của Ban Thường trực MTTQ huyện và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện. 

Đại hội đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng của MTTQ trong tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương”.

Ông Nguyễn Đức Khâm – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên, đại biểu dự Đại hội: "Từ thành công của Đại hội đại biểu MTTQ huyện Văn Chấn, chúng tôi rút ra kinh nghiệm là phải làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; quan tâm công tác nhân sự đảm bảo chất lượng, đúng quy định; làm tốt công tác điều hành, đảm bảo an ninh, an toàn khi diễn ra đại hội”.

Hồng Oanh
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group