Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Đại hội đại biểu các dân tộc thiếu số tỉnh Yên Bái lần thứ III
Trấn Yên: Khi ý Đảng hợp lòng dân
Cập nhật: Thứ ba, 17/10/2017 | 8:10:40 AM Google Twitter
YBĐT - Trên khắp các miền quê mảnh đất giàu bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng Trấn Yên hôm nay, đến đâu chúng tôi cũng nghe lời ca tiếng hát, gặp phong trào rèn luyện thể thao. Có thể thấy, cùng những đổi thay về đời sống vật chất, người dân Trấn Yên đang có một cuộc sống tinh thần phong phú.
Phong trào văn hóa văn nghệ ở Trấn Yên ngày càng được quan tâm bảo tồn và phát triển.
Theo con đường bê tông uốn lượn bên đồi quế, đồi keo và những cánh đồng lúa trĩu bông, chúng tôi vào thôn Đá Cháy, xã Hòa Cuông. Trong ngôi nhà của Nghệ nhân dân gian, Nghệ nhân ưu tú Nịnh Quang Thanh, tiếng hát, tiếng cười rộn rã. Ông Thanh cho biết: "Từ sự quan tâm của Đảng về phát triển văn hóa, năm 2012, chúng tôi đã thành lập được Câu lạc bộ khuyến học Sình ca thôn Đá Cháy. Mục đích là để lưu giữ văn hóa độc đáo của người Cao Lan, đến nay câu lạc bộ ngày càng thu hút nhiều người tham gia”.

Từ ngày thành lập Câu lạc bộ, ông Thanh và các thành viên hăng say luyện tập Sình ca để lưu giữ nét văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Điều ngạc nhiên là dù còn những khó khăn nhưng cùng với phong trào văn nghệ, cứ chiều chiều sau giờ lao động, người dân thôn Đá Cháy đủ thành phần già, trẻ lại tập trung ở hai sân bóng chuyền do họ tự góp kinh phí xây dựng để cùng nhau chơi bóng chuyền hơi nhằm nâng cao sức khỏe.

Tìm hiểu thông tin từ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện được biết, đến nay toàn huyện Trấn Yên có trên 200 đội văn nghệ quần chúng, trong đó có 3 đội văn nghệ mạnh là đội văn nghệ của xã Nga Quán, xã Hưng Khánh và thị trấn Cổ Phúc. Còn về phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, đến nay có 30% dân số trong huyện tham gia luyện tập thường xuyên. Đáng mừng hơn, thông qua các kỳ tổ chức đại hội thể dục thể thao và tổ chức giải thể thao quần chúng hàng năm, trên địa bàn toàn huyện tổ chức từ 8 đến 14 giải thể thao, vượt chỉ tiêu tỉnh giao từ 100% lên 140%...

Về những kết quả "Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Trấn Yên ông Nguyễn Văn Kiên cho biết: "Những biến đổi nhanh chóng của xã hội, đặc biệt là tác động của mặt trái cơ chế thị trường đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lớp trẻ.
 
Để khơi dậy và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa, Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều giải pháp để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Với địa hình rộng, đa dạng, khí hậu hiền hòa, Trấn Yên là địa bàn sinh sống của hơn 83.000 người tại 22 xã, thị trấn, với 233 thôn, bản, khu phố, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 33% dân số. Từ những đặc điểm tự nhiên và xã hội, cùng phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là công việc luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện quan tâm. Điều này được thể hiện rõ qua các phong trào thi đua của cả hệ thống chính trị như: thi đua xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, dân vận khéo; thi đua quyết thắng; "dạy tốt, học tốt”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...
 
Thông qua các phong trào đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương, nhiều cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn toàn huyện. Điều này được thể hiện qua con số, dẫn chứng cụ thể: năm 2014, toàn huyện có 238 tập thể, 618 cá nhân được khen thưởng; năm 2015, có 180 tập thể, 1.432 cá nhân được khen thưởng; năm 2016 có 78 tập thể, 312 cá nhân được khen thưởng.

Trong cuộc sống, môi trường văn hóa lành mạnh đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó nhận thức của con người là quan trọng nhất. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông, truyền hình đã có tác động đến nhân dân, nhất là giới trẻ. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng nảy sinh một số tư tưởng "trái chiều”, đi ngược lại đạo đức, thuần phong mỹ tục.
 
Một số văn hóa phẩm không lành mạnh đã xâm nhập vào đời sống và tác động lên một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là bộ phận thanh niên trên địa bàn, gây ra những hệ quả xấu. Chính vì vậy, cùng kiểm tra kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự phát tán của các sản phẩm văn hóa độc hại, công tác quản lý nhà nước, triển khai các hoạt động về lĩnh vực văn hóa được chú trọng.
 
Điều đáng mừng là những năm gần đây, các hoạt động văn hóa thông tin về cơ sở ở Trấn Yên có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, mà thể hiện rõ nhất qua Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2014, toàn huyện đã vận động được 16.000/ 21.000 hộ học tập và đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, bình xét có 11.303 hộ đạt tiêu chuẩn, đạt 60%. Năm 2016, có tổng số có 20.356 hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, trong đó có 17.666 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa bằng 76%.
 
Năm 2017, tổng số có 20.881 hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, dự kiến bình xét công nhận 70% đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trở lên. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Kết quả, năm 2014, toàn huyện có 52/150 cơ quan, đơn vị đăng ký, bình xét có 41 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa; năm 2015, có 133 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn; năm 2016 có 137 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, bằng 95%.

Phong trào xây dựng làng bản văn hóa, khu phố văn hóa đã được đại bộ phận nhân dân các dân tộc trong huyện nhiệt tình hưởng ứng, mang đậm tinh thần "Ý Đảng lòng dân". Điều này được minh chứng, năm 2014, toàn huyện có 114/233 làng bản, khu phố đạt danh hiệu làng, bản, khu phố văn hóa, bằng 49%. Năm 2015, tổng số có 117 làng bản, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, bằng 50,2%. Năm 2016, tổng số có 126/ 233 làng bản, khu phố đạt danh hiệu làng bản, khu phố văn hóa đạt 52,4%.
 
Năm 2017, dự kiến công nhận 128 làng bản, khu phố văn hóa, bằng 55%. Đến nay, đã có 6/21 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới gồm: Việt Thành, Nga Quán, Đào Thịnh, Tân Đồng, Bảo Hưng, Báo Đáp, trong đó có 3 xã là Tân Đồng, Đào Thịnh, Việt Thành đã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2015-2016.

Với đặc thù nhiều dân tộc sinh sống, trước đây việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Trấn Yên còn nhiều hủ tục lạc hậu. Thực hiện "Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, đến nay nam nữ kết hôn được UBND xã, thị trấn trao giấy kết hôn trang trọng, đúng quy định của pháp luật.
 
Trước khi đăng ký kết hôn đã được các tổ chức, đoàn thể phổ biến Luật Hôn nhân gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới để trang bị kiến thức. Hôn lễ được Đoàn thanh niên, gia đình đứng ra tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, việc ăn uống linh đình đã được hạn chế; việc dựng rạp tổ chức đám cưới lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông; nạn cờ bạc, uống rượu say đã được khắc phục.
 
Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được nhân dân đồng tình lên án mạnh mẽ đến nay cơ bản không còn tiếp diễn. Đối với việc tang, mỗi làng, bản đã thành lập ban tang lễ và có quỹ thăm hỏi, phúng viếng. Ban tang lễ cùng với các đoàn thể đứng ra tổ chức lễ tang cho các hộ có người thân qua đời. Thời gian khâm liệm cho người chết được tiến hành đúng nghi lễ, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của dân tộc, không để quá 36 giờ. Đối với người có bệnh truyền nhiễm được ngành y tế hướng dẫn chôn cất và không để quá 12 giờ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

 Bên cạnh đó, với các lễ hội truyền thống như: Cầu mùa của các dân tộc Tày, Dao xã Kiên Thành; lễ hội đình Làng Dọc của người Tày, xã Việt Hồng; Lễ hội đình - đền xã Quy Mông; lễ hội đền Hóa Cuông, xã Hòa Cuông…
 
Đến nay, các lễ hội trên đều được tổ chức theo đúng quy chế tổ chức lễ hội. Đều thành lập ban tổ chức, nghi thức tổ chức tôn nghiêm, trang trọng, thiết thực, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương; không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, không lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan, cờ bạc...

Về Trấn Yên hôm nay, không chỉ cảm nhận sự "thay da đổi thịt” từng ngày của vùng quê núi, mà còn thấy một đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Kinh tế và văn hóa đã hòa quyện, cùng phát triển, để từ đó tạo nên sức mạnh nội sinh mạnh mẽ tiếp tục làm thay đổi quê núi theo hướng bền vững.

Đình Tứ
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group