Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                          Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Yên Bái làm theo lời Bác
Lực lượng vũ trang Yên Bái: Đảng lãnh đạo thực hiện tốt “xây” để “chống”
Cập nhật: Thứ sáu, 28/6/2019 | 7:50:32 AM Google Twitter
Những năm qua, hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, các chủ thể, lực lượng trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nội dung, biện pháp phù hợp; luôn kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống”, nhằm xây dựng sức mạnh chính trị tinh thần cho quân đội.
Biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện tỉnh Yên Bái năm 2019.
Việc kết hợp giữa "xây" và "chống" được thực hiện thường xuyên mọi lúc, mọi nơi, mọi nhiệm vụ, gắn với yêu cầu nâng cao trình độ tư tưởng của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ đã được LLVT tỉnh quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. 

Trong đó, có các nội dung cơ bản như: cần lấy xây dựng, phát triển và phát huy mặt tích cực, tiến bộ của quân nhân làm chính để khắc phục mặt tiêu cực, lạc hậu; lấy việc xây dựng quân đội vững mạnh, đặc biệt là vững mạnh về chính trị là chính để đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện suy thoái, những biểu hiện tư tưởng phi vô sản trong bộ đội và làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch.

Việc xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho bộ đội luôn gắn với việc đấu tranh khắc phục những biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, lo sợ, ngại khó, ngại khổ, thoái thác nhiệm vụ; việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, phát triển nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ” luôn kết hợp chặt chẽ với việc đấu tranh khắc phục những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống và những biểu hiện vô tổ chức, vô kỷ luật…

Thực hiện phương châm "xây” để "chống” trong toàn Đảng bộ Quân sự, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ; kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống kế hoạch, phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ dân sự theo hướng dẫn của Quân khu 2.

Kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng, bổ sung trang bị kỹ thuật, phương tiện cho các nhiệm vụ; tổ chức luyện tập theo các phương án, kế hoạch, bảo đảm chất lượng tốt, bảo vệ an toàn các mục tiêu; thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị coi trọng công tác quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, tích cực đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, chủ động phòng ngừa "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác thi đua, khen thưởng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, Phong trào "Thi đua Quyết thắng” từng bước đi vào chiều sâu và thực chất hơn. 

Đồng thời, chỉ đạo LLVT tỉnh chủ động, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”,"Quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”...

Có thể nói, trong thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Thiên Cầm
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group