Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                          Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Yên Bái làm theo lời Bác
Yên Bình học và làm theo Bác để xây dựng quê hương
Cập nhật: Thứ hai, 6/5/2019 | 11:09:44 AM Google Twitter
Đảng bộ huyện đã xác định những nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác.
Ông Phạm Minh Hoạt (trái) ở thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn đầu tư xưởng bóc gỗ, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Một trong những yêu cầu mà Đảng bộ huyện Yên Bình đặt ra đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là qua thực hiện chuyên đề năm 2019 phải tạo động lực cho công cuộc đổi mới, quê hương, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đến thời điểm này, việc học tập, quán triệt chuyên đề và tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký làm theo đã hoàn thành. Các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng xong kế hoạch thực hiện và đăng ký điển hình của cơ quan đơn vị. 

Các cơ quan Nhà nước cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc những vấn đề còn yếu kém về "Ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” để tập trung giải quyết. 

Đồng chí Nguyễn Văn Huê - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hương thông tin: "Đảng bộ xã Tân Hương hiện có 184 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ, trong đó, có 11 chi bộ thôn và 3 chi bộ sự nghiệp. Chủ động triển khai kế hoạch học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2019, đến nay, các chi bộ của Đảng bộ đã quán triệt, học tập đến hầu hết cán bộ, đảng viên và hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện. Chúng tôi cũng đã lãnh đạo các chi bộ hướng dẫn đảng viên ký cam kết thực hiện, gợi ý để các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng trở thành điển hình học và làm theo Bác. Kết quả, đã có 8 tập thể và 24 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình, Đảng bộ đã lập danh sách báo cáo với Huyện ủy". 

Việc học tập và làm theo Bác chuyên đề 2019 triển khai sớm và bài bản chính bởi sự nền nếp, là việc làm thường xuyên của toàn Đảng bộ huyện. Kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề những năm trước ở Yên Bình cho thấy, để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa trong đời sống xã hội, trở thành việc làm thiết thực, Đảng bộ huyện đã xác định những nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

Trong đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo. 

Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao đổi: qua đánh giá, hầu hết các mô hình đăng ký đều có sự chuyển biến tích cực, từng cá nhân trong tập thể đều nắm vững, nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện các tiêu chí, có kế hoạch thực hiện với lộ trình khá cụ thể. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị có nhận thức đúng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng và hướng dẫn đối với các mô hình đăng ký. 

"Từ xây dựng các điển hình tập thể, cá nhân, chúng tôi đã nâng cao được nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để thấy rằng, học tập và làm theo Bác không phải là việc to, việc lớn mà chính là những việc tưởng nhỏ như rèn luyện tác phong công tác sao cho khoa học, gần gũi với nhân dân. Điều quan trọng là ý thức tự giác để việc học và làm theo trở thành việc làm thường ngày” - đồng chí Nguyễn Dũng Giang cho biết. 

Được biết, năm 2018, cả 53/53 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018; có trên 96% đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở tham gia học tập và viết bài thu hoạch sau đợt học tập. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia học tập đạt 85%. Toàn huyện đã có 181 tập thể và 284 cá nhân đăng ký xây dựng trở thành điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực như: xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh; xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự, đổi mới lề lối tác phong công tác... 

Những tấm gương cá nhân, những tập thể điển hình đã bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 30/30 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị của năm 2018 được hoàn thành, trong đó, 17 chỉ tiêu vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Phát huy kết quả đạt được, Huyện ủy Yên Bình định hướng cho cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến; quan tâm sâu sát, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các tiêu chí phấn đấu của các điển hình tiên tiến, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Đảng bộ. Mỗi cơ sở, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng 1 hoặc 2 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Dũng Giang thông tin thêm: quá trình triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2019. Trước hết, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường phát triển các hình thức liên kết, hợp tác trong sản xuất; tập trung thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Cùng đó, đẩy mạnh toàn diện việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2019 không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Huyện sẽ tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, trong đó, quyết tâm giảm tai nạn giao thông, giảm tội phạm hình sự và trật tự xã hội so với năm 2018.

Các cơ quan chức năng, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ quản lý các cấp. 

Các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ quản lý tiếp tục tăng cường trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, bám sát thực tiễn, thường xuyên đi cơ sở dự sinh hoạt chi bộ, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, nắm chắc tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân...

Phát huy những kết quả đạt được và chủ động trong thực hiện kế hoạch năm 2019 cùng sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng những việc làm cụ thể, sẽ làm chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, tạo đà để huyện Yên Bình hoàn thành sớm các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Quang Tuấn
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group