Vòng tay nhân ái   Kỳ thi THPT quốc gia 2019   Hoa Tây Bắc   Pháp luật   70 năm ngày Thương binh liệt sỹ   Sức khỏe
                                                                          Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch
                                                                                                  Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                              Làm đẹp
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Yên Bình phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới
Cập nhật: Thứ tư, 11/9/2019 | 2:17:03 PM Google Twitter
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn từ 2016 - 2019, huyện Yên Bình đã vượt 366% chỉ tiêu, kế hoạch số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện Yên Bình kiểm tra việc nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà thuộc Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Trên đường đi kiểm tra xây dựng nông thôn mới  (XDNTM) tại các xã Văn Lãng, Cảm Ân, Tân Hương và Yên Bình sẽ cán đích XDNTM vào cuối năm nay, đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao đổi: "Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, trong giai đoạn từ 2016 - 2019, huyện Yên Bình đã vượt 366% chỉ tiêu, kế hoạch số xã đạt chuẩn NTM. 

Chính vì vậy, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến năm 2030 đạt huyện chuẩn NTM nhưng huyện đã điều chỉnh mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM. Chương trình XDNTM được nhân dân đồng thuận, nhiệt tình ủng hộ. 

Cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nhân dân các xã trong huyện, các tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp tiền của, công lao động, hiến đất ở, đất sản xuất, cây cối, hoa màu... để xây dựng cơ sở hạ tầng đạt tiêu chí và nâng cao tiêu chí NTM”. 

Huyện đã gắn Chương trình XDNTM với thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”: xây dựng các chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực; xây dựng mỗi xã một sản phẩm, trong đó tập trung xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như: gỗ rừng trồng, cá hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh, cây dược liệu... đồng thời mời gọi, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào các lĩnh vực mà huyện có lợi thế, tổ chức lại sản xuất trong nông thôn thông qua nâng cao hoạt động của các hợp tác xã, xây dựng các tổ hợp tác để làm vệ tinh cho các doanh nghiệp và hợp tác xã. 

Đặc biệt về du lịch, huyện đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn vào phát triển du lịch và phát triển du lịch cộng đồng cho người dân nông thôn... với mục tiêu xây dựng huyện NTM, trong đó ưu tiên phát triển du lịch - dịch vụ... 

Qua gần 10 năm thực hiện, nhờ tuyên truyền một cách thường xuyên với những cách làm sáng tạo, linh hoạt, Chương trình XDNTM ở Yên Bình đã tạo được sự lan tỏa, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Nông nghiệp, nông thôn Yên Bình có nhiều khởi sắc, người nông dân có những đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình XDNTM trên địa bàn huyện.

Từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, nguồn vốn đóng góp của nhân dân và nguồn vốn xã hội hóa, huyện đã thực hiện bê tông hóa được trên 282,17 km đường giao thông. Việc xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã trở thành phong trào, được người dân nhiệt tình hưởng ứng. 

Bà Trần Thị Cảnh - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cầu Yên, xã Văn Lãng chia sẻ: "Khi huyện, xã triển khai Chương trình XDNTM, nhất là việc làm đường giao thông, các hộ dân trong thôn ai cũng vui, phấn khởi, nhưng cán bộ mình phải đi trước, làm trước thì mới tạo được sự đồng thuận cao trong dân. Khi triển khai kiên cố hóa 4 tuyến đường giao thông trong thôn, gia đình tôi đã tự nguyện hiến hơn 250 m2 đất ruộng để mở rộng, kiên cố hóa đường giao thông vào khu dân cư. 4 tuyến đường mới bê tông ở thôn chúng tôi gồm: đường Đồng Lớn, đường Đồng Chinh, Đồng Cóc... được hoàn thành với sự tham gia hiến đất của nhiều hộ như hộ ông Chu Đức Thành hiến 600 m2, Dương Thừa Chí 500 m2, Đỗ Văn Đẩu 400 m2; các hộ nằm trên tuyến đường không phải hiến đất thì đóng tiền như hộ ông Khổng Văn Hiệp đóng 13 triệu đồng, Lương Năng Ninh 13 triệu đồng, Trần Quang Tuấn 11,5 triệu đồng... ”. Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình và xã Văn Lãng kiểm tra tuyến đường mới kiên cố vào khu dân cư. 

Với sự chung tay của Nhà nước, nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp, đến nay, trên địa bàn huyện có 11/24 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, tăng 11 xã so với năm 2011. Các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng. 

Từ các nguồn vốn lồng ghép của tỉnh và của Công ty TNHH Tân Phú đã xây dựng và sửa chữa 81 công trình thủy lợi, kiên cố hóa được 51,5 km kênh mương, nâng tổng số kênh mương đã kiên cố hóa của huyện lên 207,13 km, đảm bảo phục vụ tưới ổn định hàng năm cho 3.768 ha lúa nước và nuôi trồng thủy sản... 

Huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đưa điện lưới quốc gia đến 100% số thôn trong toàn huyện. Trong 9 năm đã đầu tư lắp đặt 55 trạm biến áp, xây dựng mới 208,79 km, sửa chữa 40,73 km đường dây trung thế và đường dây hạ thế với tổng kinh phí 84,48 tỷ đồng, góp phần đưa tổng số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia lên trên 99%. 

Đến nay, toàn huyện có 24/24 xã đạt tiêu chí 4 (điện nông thôn), tăng 11 xã so với năm 2011. Hệ thống trường học được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đảm bảo nhu cầu dạy và học. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã xây mới, sửa chữa, nâng cấp 285 phòng học với tổng kinh phí thực hiện 200,227 tỷ đồng. 

Đến nay, toàn huyện có 8/24 xã đạt chuẩn tiêu chí 5 - trường học, đạt 33,3%, tăng 6 xã so với năm 2011. Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư, toàn huyện đã xây mới và cải tạo được 16 nhà văn hóa xã, 110 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí 82,5 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 10/24 xã đạt tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 41,67%, tăng 10 xã so với năm 2011...

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình XDNTM, huyện Yên Bình đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

Từ năm 2016 - 2018, huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM, năm 2019 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, đạt 366% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,7% năm 2011 xuống còn 18,04% theo chuẩn mới, giảm 8,66%. Huyện phấn đấu đến năm 2025, các xã còn lại đều hoàn thành xã NTM, huyện được công nhận huyện đạt chuẩn huyện NTM; phấn đấu đến năm 2030, có 10 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 4 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Tổng số vốn huy động thực hiện XDNTM giai đoạn 2011 - 2019 của toàn huyện đạt trên 1.891.421 triệu đồng; trong đó: nguồn vốn ngân sách Trung ương 404.123,6 triệu đồng, nguồn vốn thực hiện từ chính sách dân tộc 492.749,3 triệu đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư 994.548,9 triệu đồng. 

 Minh Hằng
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group