Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Vấn đề hôm nay
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài chính của Đảng
Cập nhật: Thứ sáu, 25/10/2019 | 7:47:04 AM Google Twitter
Tài chính của Đảng là một trong những điều kiện quan trọng trong hoạt động của Đảng, giúp cho tổ chức đảng các cấp có điều kiện tổ chức các hoạt động phục vụ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; cung cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc, đào tạo bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức của đảng viên.
Tuy nhiên, với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Yên Bái, cũng giống như các nguồn lực tài chính khác, tài chính Đảng đã và đang được sử dụng hiệu quả, cân đối, đảm bảo tiết kiệm.

Với nhiệm vụ giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tài chính Đảng, những năm qua, Phòng Tài chính, Văn Phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Đảng, các huyện, Thành ủy xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng đảm bảo, sử dụng kinh phí được giao hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt chức năng nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, còn tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tài chính cho cơ sở, kiểm tra việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ, chính sách tài chính Đảng ở các đơn vị dự toán trực thuộc và các huyện, thị, thành ủy, góp phần tích cực trong việc tham mưu, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong tỉnh. 

Nhằm phát huy tác dụng, hiệu quả trong hoạt động của từng tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cán bộ, đảng viên làm công tác tài chính Đảng của tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề cần bổ sung trong công tác quản lý ngân sách; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng; Luật Ngân sách, các chế độ tài chính kế toán; luôn sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng cơ chế quản lý tài chính, tài sản của Đảng. 

Đồng thời, thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục chứng từ và báo cáo quyết toán theo quy định; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chế độ Đảng phí và chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức đảng các cấp. Hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ tài chính kế toán của Nhà nước và các quyết định, quy định của cơ quan Đảng cấp trên.

Để sử dụng tiết kiệm nguồn tài chính Đảng trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên làm công tác tài chính Đảng cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu rèn luyện, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn bí mật; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham mưu cho các cấp ủy đảng nghiên cứu, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chế độ về tài chính; quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đảm bảo phục vụ tốt nhất mọi hoạt động của các cấp ủy Đảng. 

Đặc biệt, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, UBKT các cấp trong tỉnh cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tài chính Đảng theo từng năm; tăng cường kế hoạch kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới theo Điều 32, Điều lệ Đảng đã quy định đối với tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công. Qua đó, giúp cấp ủy và văn phòng cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sử dụng nguồn tài chính Đảng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

Thanh Hương
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group