Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Vấn đề hôm nay
Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của Đảng
Cập nhật: Thứ sáu, 26/4/2019 | 8:10:26 AM Google Twitter
44 mùa xuân đã trôi qua, kể từ thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, song ngày 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa nước ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là thành quả cách mạng vĩ đại mà Đảng đã mang lại cho đất nước ta, dân tộc ta.
Với tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới, Đại thắng mùa xuân năm 1975 của dân tộc Việt Nam đã thức tỉnh và cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

Với giai cấp công nhân Việt Nam, ngay sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (1930), đã lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ và quyền lợi kinh tế - xã hội. 

Cùng với quân dân cả nước đồng lòng, chung sức kiến thiết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam luôn phát huy bản lĩnh, trách nhiệm tiên phong của mình, ra sức thi đua lao động, sáng tạo, góp công, hiến kế, cải tiến kỹ thuật, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, công tác trên tất cả các lĩnh vực. 

Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là dịp để tất cả các tổ chức Đảng, đảng viên và nhân dân lao động tỉnh Yên Bái nêu cao ý thức, trách nhiệm, tích cực trau dồi tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong nghề nghiệp, bảo vệ mình, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc trước mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, chia rẽ dân tộc, phá hoại thành quả cách mạng mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã dày công vun đắp, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, ra sức phấn đấu thi đua, lao động, sáng tạo, tích cực học tập, đưa đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, giúp các tổ chức đảng và đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu, vượt qua các nguy cơ, thách thức hiện nay. 

Duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện chủ đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện công cuộc đổi mới và tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc của Tổ quốc.

Thanh Hương
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group