Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Hoa Tây Bắc
Cựu chiến binh Yên Bái noi gương Bác
Cập nhật: Thứ ba, 19/5/2020 | 8:04:39 AM Google Twitter
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.
Đại tá Đoàn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh cho biết: "Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, biển Đông và những khó khăn thách thức trong nước và quốc tế, Hội đã chủ động hướng phong trào thi đua vào việc nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng cách mạng, đường lối đổi mới của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ, hội viên CCB vẫn luôn vững vàng, kiên định, trung thành tuyệt đối với Đảng, với công cuộc đổi mới và chế độ xã hội chủ nghĩa”. 

Cùng với gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, các hội viên CCB trong tỉnh nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, phản bác làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

Tích cực thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Các tổ chức Hội CCB trong tỉnh đã tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp thực hiện nghị quyết của Đảng và của các cấp ủy Đảng, chính quyền về chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương.

 Đồng thời, tham gia đóng góp hàng nghìn ý kiến tâm huyết vào văn kiện đại hội đảng các cấp; các dự thảo văn kiện của kỳ họp Quốc hội, HĐND về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Tham gia xây dựng Hiến pháp và các Bộ Luật Dân sự, Hình sự, Luật An ninh mạng, các hội viên CCB các cấp đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết trong đấu tranh loại bỏ những tư tưởng, quan điểm lợi dụng việc xây dựng, sửa đổi các Bộ Luật để thay đổi vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Trong dịp đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ (2015 - 2020) đã có hơn 46,8% đại biểu là cán bộ, hội viên CCB được bầu đi dự đại hội, trong đó có 2.167 đồng chí được đại hội các cấp tín nhiệm bầu vào cấp ủy, nhiều đồng chí được bầu giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt. 

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016 - 2021) có gần 50% thành viên các ban chỉ đạo, ban bầu cử, tổ bầu cử, ban kiểm phiếu là cán bộ, hội viên CCB tham gia, đồng thời có 933 hội viên CCB được nhân dân tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp. 

Hiện tại, toàn tỉnh có trên 10.000 đảng viên là hội viên CCB, 100% đều tiên phong, gương mẫu, gánh vác các nhiệm vụ của Đảng giao, là lực lượng quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Hồng Oanh
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group