Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                          Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Xây dựng Đảng
50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cập nhật: Thứ tư, 6/2/2019 | 6:56:01 AM Google Twitter
Mùa xuân này, tròn 50 năm Bác đã đi xa, mừng sinh nhật Đảng vinh quang 89 mùa xuân rạng rỡ, chúng ta càng quyết tâm đẩy mạnh thực hiện di nguyện thiêng liêng của Người, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch và vững mạnh!
Hoạt cảnh Bác Hồ thăm Yên Bái được tái hiện sinh động tại Lễ kỷ niệm 60 năm Người lên thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức năm 2018. Ảnh Thu Trang
"Phải giữ gìn Đảng ta 
thật sự trong sạch vững mạnh”
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.
                                         
 Trích Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mùa xuân này, tròn 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta về với "thế giới người hiền” -  50 năm, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực thi đua, phấn đấu thực hiện Di chúc thiêng liêng, tỏa lòng mong ước của Người.

Tư tưởng của Bác về xây dựng Đảng là đoàn kết, thực hành dân chủ, gắn liền với tự phê bình và phê bình, giữ gìn đạo đức trong Đảng. 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, và suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình. 

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh, giai đoạn cách mạng nào, các cương lĩnh, văn kiện đại hội của Đảng đều đề cao công tác xây dựng Đảng. 

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, tiếp nối, vận dụng sáng tạo, phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của hơn 30 năm đổi mới, trước yêu cầu cách mạng mới, cùng với việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng mà Đại hội XI, XII của Đảng đề ra, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức và gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Cùng với ban hành các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp sau Quy định số 47-QĐ/TW khóa XI về "Những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101 của Ban Bí thư khóa XI về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 55 của Bộ Chính trị khóa XII về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Ngày 25/10/2018, Đảng ta ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng” với một tầm cao hơn, bao quát đầy đủ hơn, tác động mạnh mẽ hơn và lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị. 

Những kết quả bước đầu, rất quan trọng của việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ.

Năm 1960, tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Năm 1969, trong bản Di chúc thiêng liêng, Người căn dặn:"Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Mùa xuân này, tròn 50 năm Bác đã đi xa, mừng sinh nhật Đảng vinh quang 89 mùa xuân rạng rỡ, chúng ta càng quyết tâm đẩy mạnh thực hiện di nguyện thiêng liêng của Người, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch và vững mạnh!

Quốc Khánh
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group