Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                          Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Xây dựng Đảng
Vì một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính
Cập nhật: Thứ sáu, 1/2/2019 | 8:53:24 AM Google Twitter
Mùa xuân năm 2019 này, Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang tuổi 89. Với một Đảng cầm quyền suốt 89 năm qua, để luôn song hành và mãi trường tồn cùng dân tộc, Đảng ta đã không ngừng đổi mới, chỉnh đốn và sửa chữa kịp thời những sai lầm, hạn chế, khuyết điểm của Đảng và đảng viên trước nhân dân. Vì thế mà luôn được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, bao dung và che chở.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 21 (mở rộng) diễn ra tháng 12/2018.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Một Đảng mà giấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. 

Từ đó đến nay - gần 90 năm trôi qua, Đảng ta đã tổ chức thành công 12 kỳ đại hội. Song, ở kỳ đại hội nào Đảng ta cũng đều dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chú trọng thực hiện lời dạy bảo ân cần đó của Người để xây dựng Đảng ta thành một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn và chân chính. Cụ thể, từ Đại hội đổi mới lần thứ VI, năm 1986 đến nay, Đảng ta đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. 

Đó là, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa VI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa VII "Về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII, "Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 

Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Tỉnh ủy Yên Bái đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu những nội dung nghị quyết như: ban hành Kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của mỗi tổ chức đảng và đảng viên gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị. 

Theo đó, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, toàn tỉnh đã có gần 95,6% số chi bộ duy trì thực hiện nền nếp các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 tại các buổi sinh hoạt; các tổ chức đảng và đảng viên đã khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, phát huy ưu điểm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Đối với những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiên quyết xử lý, thậm chí khai trừ ra khỏi Đảng những đảng viên thiếu tiền phong, gương mẫu, tham nhũng, lãng phí, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Qua đó, chẳng những góp phần đấu tranh phản bác, chống lại các thế lực thù địch, phản động, không để chúng lợi dụng bôi nhọ, xuyên tạc và chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ mà còn giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, củng cố vững chắc thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Những kết quả đạt được trong công tác đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Yên Bái nói riêng và các đảng bộ địa phương trong cả nước nói chung sẽ kết thành vườn hoa xuân tươi thắm, rực rỡ sắc màu dâng lên mừng Đảng kính yêu nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập. 

Đảng mạnh – dân giàu - mục tiêu ấy đã được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của mỗi tổ chức Đảng và đảng viên cả nước khi nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được Đảng ta ban hành trong kỳ đại hội tiếp theo của mình để góp phần xây dựng "một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Thanh Hương
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group