Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                          Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Xây dựng Đảng
Văn Chấn chú trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng
Cập nhật: Thứ năm, 3/1/2019 | 8:22:34 AM Google Twitter
YBĐT - Năm 2018, cấp ủy huyện đã thực hiện kiểm tra toàn diện đối với 2 tổ chức Đảng, 7 đảng viên; kiểm tra chuyên đề đối với 19 tổ chức Đảng trực thuộc. 
Đồng chí Hoàng Việt - Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Văn Chấn chỉ đạo cán bộ lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019.
Đồng chí Hoàng Việt - Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Văn Chấn cho biết: "Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), ngay từ đầu năm, chúng tôi đã chủ động tham mưu với Huyện ủy việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ văn kiện của Đảng; các quyết định, quy chế của Bộ Chính trị; các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, UBKT Tỉnh ủy về KTGS, kỷ luật Đảng; xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KTGS hàng năm từ huyện đến các cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo các ban cán sự Đảng, đảng đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định và thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBKT Tỉnh ủy”. 

Theo đó, từ đầu năm 2018, công tác KTGS của Huyện ủy chủ yếu tập trung việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phẩm chất, đạo đức lối sống… 

Qua đó, cấp ủy huyện đã thực hiện kiểm tra toàn diện đối với 2 tổ chức Đảng, 7 đảng viên; kiểm tra chuyên đề đối với 19 tổ chức Đảng trực thuộc. Cấp ủy cơ sở đã thực hiện kiểm tra toàn diện 78 cuộc đối với 82 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, 94 đảng viên; kiểm tra chuyên đề 72 cuộc đối với 76 tổ chức Đảng, 18 đảng viên. 

UBKT các cấp chủ động, tích cực bám sát địa bàn, lĩnh vực, tập trung giám sát tổ chức đảng cấp dưới, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 2 đoàn giám sát và tiến hành 2 cuộc giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nậm Lành và Hạnh Sơn; việc tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nghị quyết được ban hành tại Hội nghị lần thứ 5, lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Khê và Đảng bộ Công an huyện. Cấp ủy cơ sở giám sát 87 cuộc đối với 94 tổ chức Đảng trực thuộc… 

Qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số khuyết điểm, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đảng viên. Năm 2018, cấp ủy các cấp và Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã thi hành kỷ luật đảng đối với 29 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ khỏi Đảng. 

Để công tác KTGS tiếp tục thu được kết quả cao, UBKT các cấp huyện Văn Chấn sẽ tập trung tham mưu giúp cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí vai trò, mục đích, ý nghĩa của KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình KTGS năm 2019 của cấp ủy và UBKT các cấp; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần 6, 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tiếp tục nâng cao hiệu quả KTGS với phương châm: "Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ địa phương.

Trần Ngọc
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group