Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                          Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Xây dựng Đảng
Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái: Sản xuất, kinh doanh gắn với xây dựng Đảng
Cập nhật: Thứ hai, 17/12/2018 | 7:56:40 AM Google Twitter
YBĐT - Để đạt được hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp, trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05.
Cán bộ Phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cùng xây dựng Đảng bộ, doanh nghiệp lớn mạnh.
Thời gian qua, tổ chức Đảng Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái đã tập trung quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"..., góp phần để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD), xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Để đạt được hiệu quả trong SXKD, Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp, trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05. 

Đồng chí Ninh Thanh Tạo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cho biết: "Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, đề ra các biện  pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể cho từng biểu hiện ở từng chi bộ. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên, người lao động, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế yếu kém của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ”. 

Nội dung đột phá và các việc làm ngay, được Công ty xác định là phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ; phấn đấu tiếp tục là doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự". 

Đảng ủy Công ty đã tổ chức ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với hình thức các chi bộ để từng đảng viên báo cáo nội dung và trực tiếp ký cam kết. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát được chú trọng. 

Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Cùng với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng thực hiện Chỉ thị số 05, sau khi học tập, nghiên cứu quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của Công ty theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã tổ chức ký cam kết và thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ do cơ quan ban hành. 

Đảng bộ lựa chọn nội dung những việc cần làm ngay trong đột phá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tăng cường tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công nhân viên chức, lao động, nhất là người giữ vai trò lãnh đạo, cán bộ chủ chốt. 

Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05 vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tự phê bình và phê bình đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đôn đốc, nhắc nhở và thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên trong chi bộ nghiêm túc thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo thu nộp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Nâng cao hiệu quả, giải pháp về nâng cao hiệu quả SXKD, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động..., phấn đấu năm 2018, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Công ty đạt chuẩn "Đơn vị văn hóa" và tiếp tục là đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

Thành Trung
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group