Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Quốc phòng - An ninh
Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
Cập nhật: Thứ hai, 29/6/2020 | 8:10:59 AM Google Twitter
LLVT tỉnh sẵn sàng hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đi đầu trên các mặt trận thời bình đóng góp cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước.
Hình ảnh người lính Cụ Hồ chung sức giúp người dân Mù Cang Chải dựng lại nhà sau trận lũ lịch sử ngày 3/8/2017
Đảng đã từng bước xây dựng được nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng được nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân với lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc... 

Đối với LLVT tỉnh Yên Bái, cán bộ, chiến sĩ luôn ghi nhớ, khắc sâu lời căn dặn trong Di chúc của Người, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; luôn sát cánh cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lập nên nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Qua các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh đã cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh anh dũng, kiên cường chiến đấu; hàng vạn thanh niên là con em các dân tộc trong tỉnh hăng hái lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội; kiên quyết chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ giữ vững từng tấc đất biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. 

Trong kháng chiến chống ngoại xâm, LLVT tỉnh đã cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh anh dũng, kiên cường vừa sản xuất, vừa chiến đấu, tích cực xây dựng phát triển lực lượng, tham gia phát triển kinh tế, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã cùng với nhân dân hăng hái thi đua thực hiện các phong trào "Tay búa, tay súng”, "Tay cày, tay súng", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, với tinh thần "địch đến là đánh, địch đi lại sản xuất”, "Tất cả vì tiền tuyến", "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, góp phần trực tiếp đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc và cùng với quân, dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước… 

Khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc (năm 1979) xảy ra, LLVT tỉnh đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các mặt trận, huy động hàng vạn ngày công đào hào, đắp lũy, xây dựng tuyến phòng thủ; xây dựng LLVT, bán vũ trang của địa phương vững mạnh; xây dựng các cụm chiến đấu trong pháo đài quân sự của huyện, thị xã; cùng với bộ đội chủ lực của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 lập nên thế trận chiến tranh nhân dân, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn từng tấc đất biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, LLVT được xây dựng theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại"; trong đó, tập trung xây dựng bộ đội thường trực có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; lực lượng dân quân, tự vệ "vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao... 

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội và tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương. 

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: "Quân đội ta là Quân đội nhân dân, do nhân dân đẻ ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, LLVT tỉnh đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, "xoá đói, giảm nghèo”, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, nắm chắc tình hình nhân dân; chủ động, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, tham gia giúp đỡ nhân dân hàng nghìn ngày công khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong các đợt lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn. 

Cùng với đó, LLVT tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, tham gia hàng ngàn ngày công mở, tu sửa hàng trăm ki-lô-mét đường liên thôn, hàng chục trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng của nhân dân... góp phần giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới. 

Sau đổi mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện tốt lời căn dặn của Bác về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Với những kết quả và thành tích đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; LLVT tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý "Anh hùng LLVT nhân dân"; 2 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì; hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng. 

Đặc biệt, 5 năm liền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thưởng thi đua vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của địa phương và toàn quân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thiên Cầm
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group