Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Xã hội
Trấn Yên nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động
Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2020 | 12:28:26 PM Google Twitter
Liên đoàn lao động huyện tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Trấn Yên gắn biển “Công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp” cho Công trình “Thắp sáng đường quê” dài 8 km tại xã Tân Đồng và Hòa Cuông.
Thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ), tạo sự chuyển biến rõ nét và hiệu quả trong nhận thức của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đảm bảo ở đâu có NLĐ ở đó có hoạt động chăm lo, bảo vệ của các cấp công đoàn, tạo ra chỗ dựa vững chắc của  ĐV&NLĐ đối với tổ chức công đoàn… là mục tiêu lớn nhất của tổ chức công đoàn Trấn Yên được ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Trấn Yên chia sẻ với phóng viên (P.V) Báo Yên Bái.

P.V: Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Yên Bái và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn huyện Trấn Yên được LĐLĐ huyện thể hiện ra sao thưa ông?

Ông Nguyễn Trường Sơn: Chúng tôi đã xây dựng và đang nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu hàng năm, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu cụ thể như: hàng năm có trên 93% số ĐV, NLĐ được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn. 

Phấn đấu có 80% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), tuyên truyền vận động ký TƯLĐTT với 1 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, trong đó có ít nhất 35% bản TƯLĐTT đạt loại A.

85% trở lên số công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực Nhà nước, 55% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước đủ tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh; 100% đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất được các cấp công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi kịp thời; vận động 95% đoàn viên ủng hộ Quỹ "Tấm lòng vàng”.

Văn phòng tư vấn pháp luật LĐLĐ huyện và 100% cán bộ tư vấn pháp luật CĐCS hoạt động có hiệu quả; cán bộ chuyên trách công đoàn được phân công phụ trách về: công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đối thoại, thương lượng tập thể, TƯLĐTT, được bồi dưỡng sâu về nghiệp vụ đảm nhận tốt nhiệm vụ…

P.V: Các doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, măng, quế, chè…, sản xuất theo thời vụ, sử dụng lao động ít, không ổn định. Vậy, xin ông cho biết LĐLĐ Trấn Yên có những giải pháp gì để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ?

Ông Nguyễn Trường Sơn: Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, góp phần củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa ĐV&NLĐ với tổ chức công đoàn, LĐLĐ huyện Trấn Yên đã xác định cần đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức công đoàn.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

P.V: Với đặc thù của địa phương, LĐLĐ Trấn Yên xác định đâu là những nhiệm vụ trọng tâm thưa ông?

Ông Nguyễn Trường Sơn: Hiện nay, LĐLĐ huyện có 2.555 đoàn viên ở 94 CĐCS cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc. Như đề cập, các doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 

Vì vậy, trước hết, chúng tôi sẽ tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức công đoàn. 

Trong đó, nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn về nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ, phải thực sự coi đây là nhiệm vụ cốt lõi, sống còn của tổ chức công đoàn, được ưu tiên nguồn lực và công tác chỉ đạo, đảm bảo về nghiệp vụ, chính xác, hiệu quả khi tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động. 

Phát huy vai trò của NLĐ trực tiếp và cán bộ CĐCS trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tăng cường trao đổi, quan hệ chặt chẽ giữa công đoàn với ĐV, NLĐ trong xây dựng chính sách, pháp luật. 

Tích cực tuyên truyền các văn bản mới sửa đổi của Tổng LĐLĐ Việt Nam như: Chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. 

Nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ chủ tịch CĐCS nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác theo dõi thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ, của cán bộ công đoàn, nhất là kỹ năng về đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT, quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động, quy chế dân chủ cơ sở, phương pháp trong quá trình tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện chính sách pháp luật…

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Thành Trung (thực hiện)
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group