Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Xã hội
Yên Bái: Tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo
Cập nhật: Thứ ba, 30/6/2020 | 10:49:20 AM Google Twitter
Từ đầu năm đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, chưa phát sinh các trường hợp nổi cộm, phức tạp.

 Các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 808 lượt công dân (giảm 378 lượt, bằng 31,87% so với cùng kỳ năm 2019). Toàn tỉnh có 4 đoàn đông người (tăng 3 đoàn so với cùng kỳ năm 2019). Tổng số vụ, việc tiếp nhận qua tiếp công dân là 712 vụ, việc, trong đó: khiếu nại 106 vụ, việc; tố cáo 16 vụ, việc; đề nghị, kiến nghị, phản ánh 590 vụ việc. 

Các vụ, việc chủ yếu liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách, chế độ lao động, thương binh và xã hội, đường giao thông, các chính sách liên quan đến đất đai, nhà ở, tài sản, còn lại là các lĩnh vực khác. Qua tiếp công dân, các cấp, các ngành đã xem xét, giải quyết 631/712 vụ việc (đạt 88,6%), trong đó: có quyết định giải quyết, có văn bản trả lời công dân: 620 vụ việc; có bản án của tòa án: 11 vụ việc. Số vụ, việc đang được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết theo quy định là 81/712 vụ, việc.

Đối với việc tiếp nhận và xử lý đơn thư KNTC, toàn tỉnh tiếp nhận tổng số 748 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân (tăng 76 đơn, bằng 11,3% so với cùng kỳ năm 2019); trong đó, UBND tỉnh tiếp nhận 201 đơn; UBND cấp huyện tiếp nhận 458 đơn; cấp sở, ngành tiếp nhận 89 đơn. Số đơn đủ điều kiện xử lý là 468 đơn, trong đó: đơn KNTC 60 đơn; đơn phản ánh, kiến nghị 408 đơn. Trong tổng số 60 đơn KNTC, có 31/60 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp đã được các cơ quan thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền. Đối với 408 đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã hướng dẫn, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về KNTC, trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã ban hành 15 văn bản mới chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; triển khai 5 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về KNTC tại 5 đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiệm nghiêm Chỉ thị số 03 ngày 5/3/2019 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giao Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của người đứng đầu các sở, ngành, UBND các cấp; trong đó, chủ yếu tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ, việc KNTC phức tạp, kéo dài.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, công tác giải quyết KNTC đã được các cấp, các ngành trong tỉnh rất quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng nên dự báo tình hình KNTC của công dân phát sinh trong thời gian tới sẽ có diễn biến phức tạp. Do đó, từ nay đến cuối năm, các cấp, các ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phát sinh; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, KNTC và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC để nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hồng Oanh

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group