Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Xã hội
Trấn Yên: Lấy phòng ngừa là chính
Cập nhật: Thứ ba, 30/6/2020 | 8:47:19 AM Google Twitter
6 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được UBND huyện Trấn Yên chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa là chính, công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương... góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra.
Bộ phận Phục vụ hành chính công thị trấn Cổ Phúc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

UBND huyện Trấn Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN như: Luật PCTN năm 2018; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Kết luận số 2 Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng Phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện, ban tuyên truyền các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ông Trần Đông - Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết: "Chúng tôi luôn xác định công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu bằng các biện pháp quyết liệt như: thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn về quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách các thủ tục hành chính; sử dụng ngân sách Nhà nước, mua sắm tài sản công; thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai, y tế, giáo dục, tổ chức cán bộ và kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân; công khai các khoản đóng góp của nhân dân như: niêm yết tại trụ sở; thông báo tại cuộc họp; trên phương tiện thông tin, cung cấp thông tin khi có yêu cầu..., tạo điều kiện cho nhân dân, cơ quan chức năng nắm bắt thông tin và giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thẩm quyền”. 

Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... nghiêm túc triển khai, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đang thực hiện trên các lĩnh vực để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đúng quy định; kiểm tra việc chấp hành các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn thông qua công tác duyệt quyết toán, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản đảm bảo tiết kiệm, đạt kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đồng thời, xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; tiến hành chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính và tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo, tiến hành 1 cuộc thanh tra đối với 1 đơn vị về công tác quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động giáo dục; tiếp nhận xử lý, giải quyết 24 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh... Qua thanh tra, kiểm tra tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, công tác điều tra, truy tố, xét xử chưa phát hiện các hành vi tham nhũng trên địa bàn huyện.

Trần Ngọc

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group