Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Xã hội
Đề xuất thi hoặc xét thăng hạng biên tập viên, phóng viên, quay phim
Cập nhật: Thứ sáu, 5/6/2020 | 9:14:23 AM Google Twitter
Bộ Thông tin- Truyền thông đang dự thảo thông tư về tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành thông tin truyền thông.
Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III (nếu có) đối với: 1. Biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình; 2. An toàn thông tin, quản trị viên hệ thống, kiểm định viên công nghệ thông tin, phát triển phần mềm; 3. Âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim (gọi chung là viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông).

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng

Dự thảo cũng nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng. Viên chức được cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, được cấp có thẩm quyền cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, cụ thể: Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng II đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng lên hạng I;

Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng III đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng lên hạng II;

Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng IV đối với viên chức đăng ký dự xét thăng hạng lên hạng III.

Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 01 năm công tác liền kề với năm nộp hồ sơ dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi, xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV; Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT.

Nội dung, hình thức thi thăng hạng

Nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I , hạng III lên hạng II đều gồm 2 phần: 

1. Phần thi trắc nghiệm (trên máy tính hoặc trên giấy) gồm 3 môn: a. Môn Kiến thức chung: 60 câu hỏi kiểm tra kiến thức, hiểu biết của viên chức về pháp luật về viên chức và chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Thời gian thi 60 phút.

b. Môn Ngoại ngữ: 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ bậc 4. Thời gian thi 30 phút.

c. Môn Tin học: 30 câu hỏi trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Đối với phần thi thứ 2: Phần thi chuyên môn, nghiệp vụ: Trường hợp thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I thì hình thức thi là Thi viết thuyết minh nhiệm vụ (chương trình, đề án, dự án) và bảo vệ thuyết minh. Thời gian thi: Viết thuyết minh nhiệm vụ: không quá 08 tiếng; bảo vệ thuyết minh nhiệm vụ: Tối đa 30 phút/thí sinh.

Trường hợp thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II thì phần thi chuyên môn, nghiệp vụ cũng là thi viết, thời gian thi là 180 phút.

Viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin và Truyền thông phải dự thi đủ các môn thi (trừ những môn được miễn thi theo quy định), trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên của mỗi môn thi trắc nghiệm và đạt 50 điểm trở lên đối với môn chuyên môn, nghiệp vụ.

Xét thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III

Nội dung xét thăng hạng là: Xem xét, thẩm định việc đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ, tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Hình thức xét là: Thẩm định hồ sơ dự xét theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng III.

Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 12/2012/TT-BNV. Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III là viên chức được Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xác định Đạt các điều kiện quy định.

(Theo VOV)
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group