Phòng chống thiên tai   Tiềm năng và cơ hội đầu tư   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Ô tô - xe máy
                                                  Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Quốc phòng - An ninh   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Xã hội
Nghĩa Lộ nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm
Cập nhật: Thứ hai, 17/2/2020 | 7:58:21 AM Google Twitter
Năm 2019, công an các xã, phường của thị xã Nghĩa Lộ đã tham mưu xây dựng, nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả của 24 mô hình phòng, chống tội phạm.
Công an thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)” ; chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã Nghĩa Lộ về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”; Công an thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo công an các xã, phường tham mưu giúp cấp ủy, UBND cùng cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và của tỉnh về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng Phong trào, trong đó, chú trọng chỉ đạo công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT và xây dựng Phong trào phù hợp với đặc điểm từng địa bàn cơ sở. 

Đặc biệt, năm 2019, Công an thị xã đã ban hành Kế hoạch số 640, ngày 19/7/2019 về công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phòng chống tội phạm trong Phong trào "Toàn dân BVANTQ”. 

Qua đó, năm 2019, công an các xã, phường đã tham mưu xây dựng, nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả của 24 mô hình phòng, chống tội phạm các loại, trong đó: 11 mô hình tổ nhân dân tự quản về ANTT; 2 mô hình liên kết đảm bảo ANTT phát triển du lịch cộng đồng; 4 mô hình trật tự an toàn giao thông; 2 mô hình "4 tự” (tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải) và một số mô hình các dạng khác. 

Ngoài ra, năm 2019, Công an thị xã đã phối hợp cùng Trung tâm Kinh doanh VNPT - Yên Bái tổ chức in và cắm bổ sung 41 biển báo số điện thoại an ninh, nâng số biển báo số điện thoại an ninh trên địa bàn thị xã lên 78 biển; thực hiện rà soát thanh loại 4 mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động hình thức, không hiệu quả.

Đánh giá của UBND thị xã Nghĩa Lộ cho thấy, công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào "Toàn dân BVANTQ” trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. 

Lực lượng công an đã chủ động làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến theo chỉ đạo chung, thống nhất trên toàn địa bàn thị xã. 

Các mô hình được xây dựng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến là điểm sáng, phát triển theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, có tính xã hội cao được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực. 

Việc xây dựng các mô hình góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và nền an ninh nhân dân vững chắc, góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở, phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Qua đó, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; phát huy năng lực sáng tạo, khơi dậy sức mạnh và tiềm lực to lớn, tạo khí thế sôi nổi của nhân dân trong tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT ở cơ sở. 

Để duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, thị xã Nghĩa Lộ đề ra nhiều giải pháp; trong đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”.

Đặc biệt chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kiện toàn, hoàn thiện quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp liên tịch, đưa các thông tư, nghị quyết liên tịch thực sự đi vào đời sống; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá đúng thực trạng, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để có kế hoạch duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả, củng cố, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình.

Lê Phiên
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group