Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Kinh tế
Chấn chỉnh công tác cập nhật, báo cáo diễn biến rừng
Cập nhật: Thứ tư, 20/5/2020 | 9:29:55 AM Google Twitter
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chấn chỉnh công tác cập nhật, báo cáo diễn biến rừng đúng thời gian quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.
Ảnh minh họa
Ngày 15/4/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019. Tuy nhiên, công tác cập nhật, báo cáo và công bố hiện trạng rừng năm 2019 còn hạn chế ở một số địa phương. Cụ thể như: tiến độ báo cáo chậm, chưa có quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2019, diện tích rừng tự nhiên suy giảm so với năm 2018 nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Để đảm bảo công tác theo dõi diễn biến rừng đạt hiệu quả, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, giao các Sở, ngành, UBND các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Quản lý, bảo vệ hiệu quả diện tích hiện có (bao gồm diện tích rừng mới trồng, diện tích khoanh nuôi phục hồi), nhằm đảm bảo đạt tỷ lệ che phủ rừng theo chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành lâm nghiệp. Đồng thời, chấn chỉnh công tác cập nhật, báo cáo diễn biến rừng đúng thời gian quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên năm 2019 giảm so với năm 2018, cần tổ chức kiểm tra, rà soát diện tích rừng bị mất, diện tích bị sai lệch so với thực tế do quá trình kiểm kê rừng, cập nhật diễn biến rừng từ những năm trước. Bên cạnh đó, làm rõ và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra mất rừng do phá rừng năm 2019 và trước đó; trách nhiệm của các bên liên quan đến tình trạng sai lệch diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng trong công tác kiểm kê rừng, cập nhật diễn biến rừng.

Đối với các tỉnh, thành phố chưa ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2019, đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc tham mưu quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và pháp luật về Lâm nghiệp; báo cáo rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục việc chậm ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2019. Đồng thời, nếu số liệu công bố hiện trạng rừng của tỉnh sai khác so với số liệu đã công bố tại Quyết định 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2020 cần báo cáo giải trình về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chịu trách nhiệm về số liệu công bố.

(Theo dangcongsan.vn)
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group