Phòng chống thiên tai   Tiềm năng và cơ hội đầu tư   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Ô tô - xe máy
                                                  Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Quốc phòng - An ninh   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Kinh tế
Yên Bái: Tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 đạt 63%
Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2020 | 7:52:23 AM Google Twitter
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2019.
Theo đó, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 688.767,3 ha; trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 522.983,8 ha. Phân theo hiện trạng: diện tích đất có rừng là 433.586,2 ha (bao gồm rừng tự nhiên 245.583,8 ha; rừng trồng 188.002,4 ha); diện tích chưa thành rừng 89.397,6 ha (bao gồm diện tích đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng 28.702,6 ha; diện tích khoanh nuôi tái sinh 11.962,2 ha; diện tích khác 48.732,8 ha. 

Phân theo loại rừng: diện tích có rừng 433.586,2 ha, (trong đó rừng đặc dụng 35.447,6 ha; rừng phòng hộ 133.738,0 ha, rừng sản xuất: 264.400,6 ha); diện tích chưa thành rừng 89.397,6 ha. Tỷ lệ che phủ toàn tỉnh năm 2019 là 63%. UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp (huyện, xã) thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng các năm tiếp theo. 

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2019, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

B.T
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group