Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Quốc phòng - An ninh   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Kinh tế
Lục Yên thực hiện có hiệu quả các nghị quyết
Cập nhật: Thứ sáu, 14/2/2020 | 1:57:19 PM Google Twitter
Năm 2019, Đảng bộ huyện Lục Yên đề ra 39 chỉ tiêu thì có 37/39 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết; 21/27 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 6 chỉ tiêu tiệm cận với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội.
Một mô hình chăn nuôi gà mang lại hiệu quả kinh tế cao của đoàn viên thanh niên huyện Lục Yên.
Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng phát huy lợi thế, thế mạnh của địa phương, huyện Lục Yên đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), trong đó, tập trung thực hiện các đề án, chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa: lúa, ngô đông, cây ăn quả có múi, tre măng Bát độ... 

Riêng năm 2019, huyện đã triển khai xây dựng được 43/44 mô hình thuộc 6 đề án của tỉnh về các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi; tiến hành rà soát, đăng ký với tỉnh 16 sản phẩm đặc sản, đặc trưng của địa phương để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030 gồm: lạc, khoai tím, vịt bầu, măng mai, cam sành… 

Thông qua việc triển khai có trọng tâm, trọng điểm và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, năm 2019, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh năm 2010) của huyện đạt 920 tỷ đồng, vượt 1,66% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 57.168 tấn, vượt 0,6% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 124,5 tấn so với năm 2018. 

Thực hiện chương trình XDNTM, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, Lục Yên tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực nên đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng năm 2019, huyện đã huy động được 860.186 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương 60.282 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương 121.203 triệu đồng; vốn lồng ghép 1.628 triệu đồng; vốn tín dụng 661.000 triệu đồng; vốn huy động từ nhân dân 6.923 triệu đồng... 

Từ nguồn vốn huy động được, Huyện ủy Lục Yên đã chỉ đạo các xã triển khai thực hiện các tiêu chí XDNTM, trong đó, đặc biệt chú trọng tới đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đường giao thông nông thôn. Hiện tại, huyện đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM là: Liễu Đô, Trúc Lâu, Mai Sơn, Vĩnh Lạc; 2 xã đạt 19/19 tiêu chí XDNTM đã hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM là Khai Trung và Yên Thắng. 

Đi đôi với đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, với mục tiêu sớm xây dựng địa phương trở thành huyện phát triển công nghiệp của tỉnh, Đảng bộ huyện Lục Yên còn chú trọng thực hiện các giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn. 

Đồng thời, huy động nguồn lực hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Thế. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) của huyện Lục Yên đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2018, trong đó: giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 1.130 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 660 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sản lượng lớn: đá Block, đá Marble xây dựng, đá xẻ, ván bóc, gạch xây các loại...

Từ những kết quả đạt được, năm 2020, với mục tiêu quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Lục Yên đã, đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển du lịch và kế hoạch phát triển du lịch; đẩy mạnh hoạt động thương mại - dịch vụ, phát triển các thành phần kinh tế và từng bước cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp; thực hiện củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác; nâng cao chất lượng thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM; xây dựng, phát triển được các sản phẩm chủ lực của huyện gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, hiệu quả; cơ bản hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; khuyến khích phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại, nuôi trồng thủy sản. Năm 2020, huyện phấn đấu có thêm xã Minh Xuân đạt chuẩn NTM và xã Vĩnh Lạc đạt xã NTM kiểu mẫu.

Hồng Oanh
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group