Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Quốc phòng - An ninh   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Kinh tế
Thành phố Yên Bái: Công khai đấu thầu, phòng chống tham nhũng
Cập nhật: Thứ sáu, 14/2/2020 | 1:56:07 PM Google Twitter
Hàng năm, thành phố Yên Bái đều chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát lập kế hoạch đầu tư công sát hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, chỉ thực hiện các dự án thực sự cần thiết, đảm bảo nguồn vốn, tuyệt đối không đầu tư dàn trải, lãng phí.
Người dân tham quan công trình tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử khu mộ Nguyễn Thái Học.
Thành phố thực hiện công khai bố trí kế hoạch vốn hàng năm, việc cấp phát vốn đảm bảo theo tiến độ thi công, bố trí vốn để thực hiện giải ngân kịp thời. Đồng thời, công khai việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, đảm bảo theo đúng Luật Đấu thầu; Nghị định số 63 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu. 

Ông Nguyễn Viết Huy – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Yên Bái cho biết: "Chúng tôi luôn chủ động tham mưu với UBND thành phố nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, gói thầu theo đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế. Trong quá trình triển khai, kiên quyết xử lý kịp thời các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực, đã vi phạm”.

Trong tổ chức đấu thầu, thành phố đảm bảo cạnh tranh công bằng, công khai minh bạch và hiệu quả kinh tế, với 4 mục tiêu đặt ra trong đấu thầu nói chung và đấu thầu mua sắm công nói riêng. Trong đó, công khai minh bạch vừa là mục tiêu vừa là biện pháp thực hiện. Vì vậy, những năm qua, kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố được cân đối bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm theo đúng quy định của Nhà nước. Việc bố trí nguồn kinh phí còn được thực hiện trên cơ sở đề nghị của các đơn vị sử dụng ngân sách và căn cứ khả năng cân đối ngân sách, qua đó đảm bảo việc mua sắm tài sản công đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế và tiết kiệm, hiệu quả. 

Ông Nguyễn Đức Luận – Chủ tịch UBND xã Giới Phiên cho biết: "Những năm qua, xã Giới Phiên được tỉnh cũng như thành phố đầu tư nhiều công trình, dự án, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo bộ mặt địa phương thay đổi rõ nét. Đặc biệt, qua việc đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt về tất cả các mặt”. 

Việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ mua sắm công trên địa bàn thành phố trong những năm qua nhìn chung đều tuân thủ theo các quy định của trung ương và địa phương, đúng theo dự toán được giao, đúng phân cấp và đúng mục đích nguồn kinh phí. Công tác công khai minh bạch, giám sát, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng kinh phí được thực hiện qua nhiều cấp, nhiều khâu, do đó không để xảy ra việc sử dụng kinh phí được cấp sai mục đích.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là trong việc công khai dự toán, quyết toán ngân sách, công khai kế hoạch đầu tư công. 

Thành phố triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng điện tử với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước từ năm 2020 đảm bảo theo đúng lộ trình, cụ thể như: đảm bảo 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng điện tử tối thiểu 40% số lượng các gói thầu hàng cạnh tranh, tối thiểu 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; thực hiện nghiêm việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công.

Trần Ngọc
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group