Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Cập nhật: Thứ bảy, 1/8/2020 | 3:17:17 PM Google Twitter
Sáng nay (1/8) tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020).
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đọc diễn văn kỷ niệm.
Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, 90 năm qua ngành Tuyên giáo và công tác Tuyên giáo trở thành một bộ phận không thể tách rời luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Những ngày Đảng mới thành lập và trong giai đoạn hoạt động bí mật dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc hình thành Cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cao trào cách mạng; truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác Lê nin tuyên truyền giác ngộ tập hợp giáo dục, rèn luyện, tổ chức các tầng lớp nhân dân tin tưởng và đi theo tiếng gọi của Đảng sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do dân tộc, làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành qua đó bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo.

Tại buổi lễ, ông Hà Đăng, Nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương chia sẻ, trong bao nhiêu năm làm công tác văn hóa thì công tác tư tưởng lý luận của Ban Tuyên giáo được coi là hàng đầu.

Trong công tác tư tưởng lý luận có 3 nội dung, thứ nhất là truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; giải thích đường lối chính sách của Đảng; đi vào cuộc sống để phát hiện những vấn đề của cuộc sống để phản ánh cho Đảng để nếu những chủ trương chính sách chưa sát, chưa đúng thực tế để sửa và có những chính sách mới, những điều đó Ban Tuyên giáo đều làm tốt.

(Theo VOV)
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group