Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà: "Phải nóng ruột hơn và xắn tay để cùng nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép”
Cập nhật: Thứ sáu, 3/7/2020 | 12:14:53 PM Google Twitter
Như tin đã đưa, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 17, sáng nay, sau phần khai mạc, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.
Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ
Thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ứng phó với dịch COVID-19

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐNĐ tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp nêu rõ: Những tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng dịch COVID-19, bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh; UBND tỉnh đã triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc”; kịp thời điều chỉnh và quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ứng phó với dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đã đạt được những kết quả tích cực: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (giá so sánh 2010) ước đạt 3,8%, đứng thứ 4 trong số 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 26,6%; công nghiệp, xây dựng chiếm 25,8%; sản phẩm chiếm 4,57%. 

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 5.377 tỷ đồng, bằng 41,4% kế hoạch năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.337 tỷ đồng, bằng 37% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 5.959 tỷ đồng, bằng 35,1% kế hoạch năm, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019. 

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và giữ vững. 

6 tháng cuối năm, UBND tỉnh xác định nỗ lực, quyết tâm cao nhất, không thay đổi mục tiêu kế hoạch đã đề ra, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.


Các đại biểu tham dự Kỳ họp. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát

Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm nêu rõ: Các hoạt động HĐND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh; đảm bảo kế hoạch đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao. Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các ban HĐND tỉnh thực hiện theo kế hoạch và lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao. Quá trình thẩm tra được thực hiện chặt chẽ; quy trình, thủ tục đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, các nghị quyết thông qua đúng thẩm quyền. Đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trách nhiệm trong các hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là trong công tác giám sát, tiếp xúc cử tri; tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến tại các kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo và xem xét các Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung và cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhóm B; Tờ trình về việc giao UBND tỉnh quyết định, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý; Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và điều chỉnh một số nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

Cùng đó là Tờ trình về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Tờ trình về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng; Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 và quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền…

Nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020

Chỉ đạo định hướng thảo luận tại Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: 6 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã rất nỗ lực "chống dịch như chống giặc” và khống chế được dịch bệnh COVID -19 để không xuất hiện trên địa bàn, đồng thời ứng biến, điều chỉnh ngay kịch bản phát triển kinh tế- xã hội để đảm bảo an sinh xã hội, duy trì mức tăng trưởng. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh 6 tháng đầu năm; tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, nếu các cấp, các ngành, địa phương nỗ lực, cố gắng hơn nữa thì cũng sẽ đạt được kết quả cao hơn. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu định hướng thảo luận 
 
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Mỗi đại biểu phải nóng ruột hơn và xắn tay để cùng nhau nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép”, khống chế dịch COVID-19; tập trung cao độ khôi phục, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế; giữ vững đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Trước thách thức lớn của nền kinh tế và trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị cần phải phát huy sức mạnh, khối đại đoàn kết, phát huy vai trò của người đứng đầu để quyết tâm đạt được mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2020, trong đó bám sát Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. 

Tỉnh vẫn xác định nông, lâm nghiệp là trụ đỡ, đòn bẩy để bù đắp cho thiếu hụt các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch… bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và phấn đấu cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư với phương châm, mở rộng vòng tay để mời gọi, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; đảm bảo công tác thu ngân sách trên địa bàn; giải quyết kịp thời chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ làm nhà cho người có công và người nghèo đặc biệt khó khăn. Đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. 

"Phải lắng nghe tiếng nói và mong muốn của nhân dân, của doanh nghiệp để hành động"

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng rằng, với tinh thần tiến công mạnh mẽ, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của người đứng đầu làm việc, cống hiến bằng cả trái tim, bản lĩnh, tâm huyết, khát vọng của mình sẽ tạo ra được sản phẩm tốt, được toàn xã hội và nhân dân ghi nhận và xứng đáng là "công bộc" của dân.
 
"Phải lắng nghe tiếng nói và mong muốn của nhân dân, của doanh nghiệp để hành động. Thời khắc lịch sử sẽ xuất hiện những nhân vật lịch sử, những lãnh đạo chủ chốt và tiêu biểu của tỉnh. Chưa bao giờ có cán bộ tốt như thế, bằng cái tâm và quan trọng là bằng chính hành động cụ thể của mình” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chiều nay (3/7), Kỳ họp sẽ tiếp tục chương trình làm việc và chia tổ thảo luận bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Báo Yên Bái điện tử sẽ thông tin chi tiết tới độc giả.

Đức Toàn – Mạnh Cường 
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group