Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 (mở rộng)
Cập nhật: Chủ nhật, 24/5/2020 | 12:52:16 PM Google Twitter
Sau gần 2 ngày làm việc, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 (mở rộng) đã hoàn thành chương trình đề ra. Báo Yên Bái điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị.
Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ
Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau gần 02 ngày làm việc, Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 (mở rộng) đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

1. Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá công tác nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII cùng với những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Hội nghị thống nhất cao phương hướng công tác nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, trong đó nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, thống nhất nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của mục tiêu, yêu cầu của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh với tinh thần "coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, "là then chốt của then chốt”, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, đặc biệt trước yêu cầu, nhiệm vụ và bối cảnh những năm tới. Tình hình thế giới và khu vực sẽ diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, nhất là những bất định về trật tự chính trị thế giới, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh phi truyền thống cùng những tác động của đại dịch COVID-19. 

Đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng sẽ đón nhận cả thời cơ, thuận lợi và đối mặt nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Đặc biệt, với tỉnh, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cho sự nghiệp đổi mới, phát triển cùng quê hương, đất nước những năm tới; mục tiêu quyết tâm trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc với triết lý "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trên 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. 

Hơn bao giờ hết, Đảng bộ phải xây dựng được một tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao về ý chí và hành động, có bản lĩnh vững vàng, có đạo đức cách mạng, có trí tuệ, năng lực, uy tín, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội; là hạt nhân của ý chí và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để đưa tỉnh Yên Bái phát triển bền vững và toàn diện. 

Hai là, quán triệt tinh thần về công tác cán bộ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương, các quy định chung của Trung ương và Quy định số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ tỉnh, kiên quyết không đưa vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đảng bộ tỉnh những đồng chí có những khuyết điểm như sau:

Thứ nhất, bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, quan liêu, tham nhũng, cục bộ, cá nhân, lợi ích nhóm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, thiếu quyết liệt trong hành động, nhất là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thứ hai, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, độc đoán, chuyên quyền, để nội bộ mất đoàn kết, trì trệ, bảo thủ, không chịu nghiên cứu, học hỏi, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm.

Thứ ba, ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự phân công của tổ chức, uy tín thấp.

Thứ tư, kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều tài sản mà không giải thích được nguồn gốc; bản thân, vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu làm ảnh hưởng uy tín bản thân cán bộ.

Thứ năm, vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Ba là, trên cơ sở tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX có số lượng và cơ cấu hợp lý; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Hội nghị thống nhất báo cáo Bộ Chính trị về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX là 48 đồng chí, đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc và cần có 3 độ tuổi trong Ban Chấp hành, nhưng kiên quyết lấy chất lượng và tiêu chuẩn cán bộ làm cốt. Theo đó, Tiểu ban Nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện quy trình, cách thức tiến hành theo đúng Quy định 105 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị với hai nhóm đối tượng là: nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu theo thời gian thống nhất sau.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

2. Về phân bổ đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Với kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ Đại hội XVIII, trên cơ sở bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương và mục tiêu nâng cao chất lượng tham gia, đóng góp tại đại hội, bảo đảm sự thành công của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với số lượng đại biểu và phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị. Đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định, yêu cầu về tiêu chuẩn đại biểu, lựa chọn được các đại biểu thực sự xứng đáng, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ mình tham dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


3. Về dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các báo cáo chuyên đề của Đại hội XIX, Đảng bộ tỉnh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận sôi nổi, sâu sắc, trách nhiệm và đánh giá cao dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và các báo cáo chuyên đề phục vụ nghiên cứu sâu tại Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Một số ý kiến tham gia, góp ý, kiến nghị, đề xuất những nội dung cụ thể vào các dự thảo báo cáo đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình, làm rõ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện tiếp tục hoàn chỉnh kỹ lưỡng, bảo đảm đồng bộ, liên thông, chặt chẽ giữa các báo cáo để thực hiện các bước kế tiếp theo kế hoạch đề ra.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh là công việc vô cùng hệ trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng bộ, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

Đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư các đảng bộ trực thuộc hơn lúc nào hết phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, năng lực, uy tín của người đứng đầu cấp ủy, quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, kỹ lưỡng, chặt chẽ, hiệu quả các nội dung công việc đề ra, quyết tâm chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng, động lực, khí thế mới trong toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.

Tôi xin bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 (mở rộng). Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group