Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Văn Yên cụ thể hóa Chương trình hành động 190
Cập nhật: Thứ hai, 6/4/2020 | 8:07:18 AM Google Twitter
Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy Văn Yên đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể mang tính chiến lược.
Lãnh đạo xã Đông Cuông kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại thôn Thác Cái.
Đông Cuông là xã thuần nông của huyện, để cụ thể hóa Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã xây dựng Kế hoạch số 94 ngày 17/2/2020 để triển khai thực hiện. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, việc thực hiện Chương trình sẽ tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

Ồng Nguyễn Anh Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Đông Cuông cho biết: Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo trọng tâm vào thực hiện 38 chỉ tiêu chủ yếu; cùng với đó là tập trung khai thác có hiệu quả lợi thế các nguồn lực tại địa phương, gắn phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội và hoàn thành việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 9/2020; chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, làm nền tảng để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. 

Bằng quyết tâm cao, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, 3 tháng đầu năm 2020, xã đã hoàn thành một số chỉ tiêu khá quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể là: diện tích lúa vụ xuân 250 ha, đạt 100% kế hoạch; diện tích ngô xuân hè 40 ha, đạt 100% kế hoạch; tổng đàn gia súc chính 1.824 con, đạt 100% kế hoạch; trồng rừng vụ xuân 44/40 ha, đạt 110% kế hoạch. Ngoài ra, xã đã quy hoạch diện tích trồng dâu nuôi tằm là 30 ha tại thôn Thác Cái và thôn Sài Lương, đến nay phát triển được 14 ha dâu tằm…

Trên cơ sở các chỉ tiêu được giao trong Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Văn Yên đã xây dựng Kế hoạch số 210 ngày 10/1/2020, theo đó, Huyện ủy đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2020. 

Trong 33 chỉ tiêu đề ra, có 9 chỉ tiêu được bổ sung thêm cho phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện, phấn đấu có 16 chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao, đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ lớn mà huyện cần thực hiện. 

Ông Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết: Huyện ủy đã giao 161 chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị; đồng thời, phân công cụ thể từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu cho các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, gắn với lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể, trong đó xác định những việc ưu tiên phải làm trước, việc làm sau.

"Chúng tôi gắn trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân đối với hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và quán triệt tinh thần kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao là tiêu chí quan trọng, quyết định kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong năm 2020” - ông Chung nói. 

Bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, Văn Yên đã đạt được một số kết quả nổi bật như: sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra, diện tích rừng trồng đạt 73,2% kế hoạch năm; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chỉ đạo sát sao, phấn đấu năm 2020 hoàn thành và ra mắt 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giải quyết việc làm mới cho 388/2.650 lao động; tổng giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 225 tỷ đồng... 31/48 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội…

Thanh Tân
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group