Phòng chống thiên tai   Tiềm năng và cơ hội đầu tư   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Ô tô - xe máy
                                                  Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Quốc phòng - An ninh   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Vĩnh Kiên đổi mới phương thức lãnh đạo triển khai chủ trương của Đảng
Cập nhật: Thứ tư, 12/2/2020 | 4:02:04 PM Google Twitter
Một trong những hoạt động được Đảng bộ tập trung là chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, làm tốt việc hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Nhiều hộ dân ở thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên có thu nhập ổn định từ trồng thanh long ruột đỏ.
Làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, kiện toàn tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ… đã giúp Đảng bộ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nhiều năm liền đạt trong sạch tiêu biểu, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Thời gian qua, Đảng bộ xã Vĩnh Kiên xác định tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Ông Vũ Thành Vinh - Bí thư Đảng ủy cho biết: căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, tỉnh, huyện. 

Trong quá trình chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Qua đó, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong việc thực hiện các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. 

Một trong những hoạt động được Đảng bộ tập trung là chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, làm tốt việc hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, vận động nhân dân tích cực sản xuất, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Đặc biệt, đã làm tốt việc xây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo”. Đến nay, toàn xã có 32 mô hình, trong đó, có 17 mô hình được xây dựng trong 5 năm 2015 - 2020. Các mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Ông Phan Đạo Hưng - Trưởng thôn Đa Cốc cho biết: "Qua tuyên truyền, vận động, phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Thôn hiện chỉ còn 4 hộ nghèo do neo đơn và thôn đã trở thành vùng cây rau màu lớn, có trên 20 hộ trồng thanh long hàng hóa”. 

Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đảng bộ Vĩnh Kiên đã làm tốt việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đạt kết quả tốt. 

Qua đó, Đảng bộ và 100% các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị và đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện. Sau kiểm điểm, Đảng ủy chỉ đạo các tập thể, cá nhân tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra, những việc phát sinh mới ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 luôn được gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Theo đó, Đảng bộ đã chỉ đạo các tổ chức chính trị, các chi bộ cho đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với vị trí công việc được giao. 

Có 100% đảng viên, cán bộ công chức ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tích cực trong việc giải quyết công việc đúng thời gian, có chất lượng và có sức lan tỏa lớn trong xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tạo nhiều chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Thành Trung
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group