Phòng chống thiên tai   Tiềm năng và cơ hội đầu tư   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Ô tô - xe máy
                                                  Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Quốc phòng - An ninh   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái
Cập nhật: Thứ tư, 22/1/2020 | 3:20:08 PM Google Twitter
Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Yên Bái. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020.
Trung tâm thành phố Yên Bái (ảnh minh họa)
Tại Nghị quyết số 871/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp  xã thuộc tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện: Điều chỉnh toàn bộ 21,09 km2 diện tích tự nhiên, 7.103 người của xã Phù Nham; toàn bộ 8,64 km2  diện tích tự nhiên, 4.688 người của xã Sơn A; toàn bộ 7,47 km2 diện tích tự nhiên, 5.472 người của xã Hạnh Sơn; toàn bộ 12,09 km2 diện tích tự nhiên, 6.584 người của xã Phúc Sơn; toàn bộ 3,16 km2 diện tích tự nhiên, 2.828 người của xã Thanh Lương; toàn bộ 7,95 km2 diện tích tự nhiên, 4.778 người của xã Thạch Lương và toàn bộ 17,07 km2  diện tích tự nhiên, 5.567 người của thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn.

Thành lập xã Nghĩa Lộ thuộc thị xã Nghĩa Lộ trên cơ sở toàn bộ 17,07 km2 diện tích tự nhiên, 5.567 người của thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ. Thành lập thị trấn Sơn Thịnh thuộc huyện Văn Chấn trên cơ sở toàn bộ 31,52 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.831 người của xã Sơn Thịnh.

Sau khi sắp xếp, thị xã Nghĩa Lộ có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 10 xã; huyện Văn Chấn có 24 đơn vị hành chính cấp xã và 3 thị trấn.

Đối với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Yên Bái:

* Thành phố Yên Bái: Nhập toàn bộ 9,02 km2  diện tích tự nhiên, 2.748 người của xã Văn Tiến vào xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Sau khi nhập, xã Văn Phú có 13,73 km2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.587 người; nhập toàn bộ 5,79 km2 diện tích tự nhiên, 1.351 người của xã Phúc Lộc vào xã Giới Phiên. Sau khi nhập, xã Giới Phiên có 11,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.29 người.

Như vậy, sau khi sắp xếp thành phố Yên Bái có 15 đơn vị hành chính cấp xã gồm 9 phường và 6 xã.

* Huyện Yên Bình: Nhập toàn bộ 14,91 km2 diện tích tự nhiên, 2.228 người của xã Tích Cốc vào xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Sau khi nhập, xã Cảm Nhân có 44,26 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.740 người; nhập toàn bộ 10,64 km2 diện tích tự nhiên, 2.150 người của xã Văn Lãng vào xã Phú Thịnh. Sau khi nhập, xã Phú Thịnh có 22,42 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.260 người.

Như vậy sau sắp xếp, huyện Yên Bình có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 2 thị trấn.

* Huyện Văn Yên: Nhập toàn bộ 19,81 km2 diện tích tự nhiên, 2.127 người của xã Hoàng Thắng vào xã Xuân Ái. Sau khi nhập, xã Xuân Ái có 36,50 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.698 người; nhập toàn bộ 10,76 km2 diện tích tự nhiên, 1.987 người của xã Yên Hưng vào xã Yên Thái. Sau khi nhập, xã Yên Thái có 45,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.724 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Văn Yên có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn.

* Huyện Trấn Yên: nhập toàn bộ 7,06 km2 diện tích tự nhiên, 1.518 người của xã Minh Tiến vào xã Y Can. Sau khi nhập, xã Y Can có 42,30 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.750 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Trấn Yên có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 150 xã, 13 phường và 10 thị trấn.

B.T
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group