Vòng tay nhân ái   Hoa Tây Bắc   Pháp luật   Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                                                                  Làm đẹp
Chính trị
Ngành tuyên giáo Yên Bái: Một năm hướng mạnh về cơ sở
Cập nhật: Thứ bảy, 18/1/2020 | 10:59:46 AM Google Twitter
Ngành tuyên giáo Yên Bái đã tăng cường, tập trung tuyên truyền đậm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy; các sự kiện: tỉnh Yên Bái được vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai nghiêm túc.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và trao quà của tỉnh cho hộ nghèo ở thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.
Với phương châm "Đi trước, đi cùng, hướng mạnh về cơ sở”, ngành tuyên giáo đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, chủ động, tích cực tham mưu, giúp cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và văn hóa; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trọng tâm, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2019.

Đặc biệt, công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. Theo đó, ngành tuyên giáo đã tăng cường, tập trung tuyên truyền đậm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy; các sự kiện: tỉnh Yên Bái được vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai nghiêm túc.

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử cách mạng, các hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc của tỉnh gắn với con người Yên Bái trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền kế hoạch giảm nghèo của Tỉnh ủy; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối ngoại về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Trong năm 2019, ngành tuyên giáo còn làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền với nhiều ngành liên quan, trong đó, nổi bật là công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái với Đảng ủy Quân chủng Hải quân. 

Thực hiện chương trình phối hợp, nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển đảo đã được tổ chức thực hiện, có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực (tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tuyến; tổ chức tuyên truyền biển đảo cho học sinh, sinh viên; tổ chức thông tin thời sự biển đảo cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh và hội nghị báo cáo viên mở rộng của thị xã Nghĩa Lộ; tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái với Cục Chính trị Quân chủng Hải quân…).

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: "Đặc biệt nổi bật của ngành Tuyên giáo năm 2019 là tham mưu, giúp việc cấp ủy chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triển khai nghiêm túc theo kế hoạch”. Tiết mục văn nghệ của đội Công an tỉnh tham gia Hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ” năm 2019. 

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu chủ trì, phối hợp hoàn thiện dự thảo (lần 1) các báo cáo chuyên đề phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX như: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị, giai đoạn 2016 - 2020; phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025; hoàn thiện, ban hành báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. 

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chặt chẽ công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp; tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu kế hoạch chi tiết tuyên truyền Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; kế hoạch chuyên đề tuyên truyền về đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, có chuyên mục chung tay xây dựng nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và toàn bộ các xã thuộc các huyện, thị xã khác trong kế hoạch năm 2019 và năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới trước thềm Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh vào tháng 10/2020; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tới các đảng bộ trực thuộc...

Cùng với triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trọng tâm, thời gian tới ngành tuyên giáo tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; tập trung tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường chỉ đạo, định hướng kịp thời công tác thông tin, tuyên truyền, công tác chuẩn bị, nội dung, kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng; hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công tác tham mưu xây dựng dự thảo các báo cáo chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX như: tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

 Ngọc Sơn
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group