Phòng chống thiên tai   Tiềm năng và cơ hội đầu tư   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Ô tô - xe máy
                                                  Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Quốc phòng - An ninh   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVIII
Cập nhật: Thứ sáu, 29/11/2019 | 5:27:06 PM Google Twitter
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,
- Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,
- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Sau khi xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết trình Kỳ họp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin thống nhất một số nhiệm vụ cần tập trung để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết kỳ họp lần này như sau:

1- Về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

HĐND tỉnh cơ bản tán thành và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể của hệ thống chính trị đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2019 theo đúng chủ đề và phương châm hành động của Tỉnh ủy; qua đó đã thực sự khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo, thay đổi mạnh mẽ, tích cực về tư duy lãnh đạo, phương pháp chỉ đạo, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm cá nhân người đứng đầu lĩnh vực, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quyết liệt, sát thực hiệu quả; đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để đồng sức, tăng tốc, tạo được kết quả quan trọng, toàn diện, có nhiều mặt vượt trội so với những năm qua, tạo ra sự đổi thay đồng bộ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và sự phát triển của tỉnh Yên Bái chúng ta. 

Tuy nhiên, vẫn còn hơn 01 tháng nữa mới kết thúc năm 2019, HĐND tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị không được chủ quan, thỏa mãn, tiếp tục phát huy sức sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể để chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; từ đó triển khai tốt việc đánh giá, chấm điểm, xét khen thưởng năm 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) tổ chức báo công, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào đầu tháng 01/2020.


- Thưa các vị đại biểu,
- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh. Rút kinh nghiệm năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã sớm ban hành Chương trình hành động, làm cơ sở để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và UBND tỉnh sẽ tiến hành giao kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 ngay sau khi bế mạc kỳ họp lần này. Yêu cầu các huyện, thị, thành phố tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện và cấp cơ sở xong trước 10/12/2019; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh cải cách, chủ động thực hiện việc tổng kết, đánh giá nhiệm vụ năm 2019 theo hướng thiết thực, gọn nhẹ, tiết kiệm, chú trọng tập trung xây dựng kế hoạch triển khai sớm nhiệm vụ được giao năm 2020. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung làm tốt một số nội dung như sau:

Một là, nghiêm túc quán triệt Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, cơ quan cấp tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp ngay từ ngày đầu, tháng đầu, cùng các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông mọi cản trở để thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương cũng như của tỉnh một cách kịp thời (nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó như: thu ngân sách; tiến độ thi công, giải ngân các công trình trọng điểm; thành lập doanh nghiệp; thu hút đầu tư...). Đồng thời khuyến khích, ủng hộ, động viên cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, luôn chủ động tìm tòi mọi ý tưởng, giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, nỗ lực và quyết tâm cao trong thực hiện 02 nhiệm vụ lớn, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động xử lý kịp thời những phát sinh phức tạp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hai là, từng ngành, địa phương cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai hiệu quả chủ đề của năm là "Tiếp tục đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp”. Trọng tâm là phối hợp rà soát, đánh giá lại bộ cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2015-2020, trên cơ sở kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và 10 năm (2021-2030), xây dựng, bổ sung, tích hợp, lồng ghép các chính sách cùng mục tiêu, đối tượng, hướng tới sự phát triển bao trùm, ban hành chính sách mới để tháo gỡ những "nút thắt”, khơi thông mạnh mẽ về mọi nguồn lực về đất đai, tài nguyên, văn hóa, con người; đặc biệt tập trung tận dụng tối đa lợi thế từng địa phương, từng ngành, thực sự chủ động nắm bắt khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và triển khai dự án đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử, nhằm thay đổi tư duy lãnh đạo, dẫn dắt xã hội và người dân tiếp cận dần với xã hội số, kinh tế số. Đây là một yêu cầu mới thúc đẩy đội ngũ cán bộ lãnh đạo thay đổi để người dân cùng thay đổi vì sự phát triển chung của tỉnh chúng ta trong xu thế hội nhập, phát triển của thời đại công nghiệp 4.0.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, hiệu quả trên 03 trụ cột: nông, lâm nghiệp, công nghiệp và thương mại, dịch vụ theo đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đặc biệt chủ động thực hiện hiệu quả vào các hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Yên Bái - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; nhằm khẳng định mong muốn, khát vọng của Yên Bái trong việc đóng góp chung vào sự phát triển của khu vực và của tỉnh. Nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, chú trọng chất lượng các tiêu chí, nhất là cải thiện thu nhập và môi trường sống cho cư dân nông thôn. Đặc biệt là đẩy mạnh tốc độ phát triển đô thị hóa gắn chặt với xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ khánh thành và khởi công các công trình đầu tư công trọng điểm, các dự án đầu tư quan trọng của các tập đoàn, doanh nghiệp vào tỉnh, nhất là các công trình, dự án chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả văn hóa - xã hội, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế. Chú trọng khơi dậy và phát huy giá trị truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa của quê hương Yên Bái để nuôi dưỡng mạch nguồn thực sự trở thành động lực văn hóa - tinh thần, ý chí khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng hình ảnh, con người Yên Bái "thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh gọn biên chế của hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý "Kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, tâm huyết”, hết lòng, hết sức phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết thấu đáo các đề xuất, kiến nghị chính đáng của người dân, doanh nghiệp; ổn định mọi mặt tình hình để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Tuyệt đối không để công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm.

Ba là, đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là xây dựng cơ chế và phát huy công cụ để quản lý hữu hiệu các vấn đề về đô thị, tài nguyên, quản lý xã hội, môi trường, bảo đảm 03 yếu tố phát triển bền vững (kinh tế - xã hội - môi trường), kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm, bảo đảm kỷ cương xã hội. Quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật gắn với phát huy vai trò tự chủ, tự quản trong cộng đồng của người dân, tích cực tham gia xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh. 

Bốn là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND các cấp trong tham gia quyết định và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, bảo đảm phát huy đầy đủ hơn nữa chức trách, vai trò, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cụ thể hóa và hướng dẫn công tác tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ chính trị năm 2020 gắn với thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn năm 2020 tới mọi cán bộ, đảng viên, toàn dân, doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt, kịp thời phổ biến, tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt tạo sự lan tỏa, nhân rộng; đồng thời tăng cường định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, kiên quyết đấu tranh, phản bác hiệu quả quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là các vấn đề liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tiếp xúc, tập hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; tích cực tham gia xây dựng chính quyền trên các lĩnh vực và  tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020.

2- Về các nghị quyết khác của HĐND tỉnh: Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem, xét, thông qua các nghị quyết theo thẩm quyền, yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản để cụ thể hóa nghị quyết HĐND tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trước mắt tập trung nước rút để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự ước đến ngày 31/12/2019; tổ chức trọng thể kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; chuẩn chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết, vui xuân; chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và chỉ đạo sát sao vụ đông xuân, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, đặc biệt là việc khống chế dịch tả lợn châu Phi; đồng thời chuẩn bị cho Lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới gắn với Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày đầu xuân mới năm mới 2020.

- Thưa toàn thể các đồng chí,
- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí trong BTVTU; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; các phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã tới dự và đưa tin, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp.

Năm mới 2020 đang đến gần, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, Tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí dự kỳ họp, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng năm mới: "Sức khỏe, hạnh phúc và thành công”. Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn!Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group