Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII thành công tốt đẹp
Cập nhật: Thứ sáu, 29/11/2019 | 4:49:50 PM Google Twitter
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ
Tại phiên bế mạc chiều nay (29/11), lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đăng đàn trả lời chất vấn, giải trình làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Đó là các nhóm vấn đề liên quan đến việc việc phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh; tình hình thực hiện các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, những giải pháp của ngành để phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm; giải pháp tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được các ngành giải trình làm rõ về những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả một số đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ở nông thôn của tỉnh còn có mặt bất cập và giải pháp khắc phục những bất cập để nâng cao chất lượng và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; tình trạng phân luồng học sinh còn nhiều hạn chế; kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 còn rất thấp và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019 và trong thời gian tới...Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: bám sát phương châm hành động "Tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2020 với chủ đề "Tiếp tục đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp".

Tỉnh tập trung lãnh đạo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32/32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển  kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2020; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư vào tỉnh; khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh; quan tâm phát triển đô thị và kinh tế - xã hội.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


 
Các đại biểu HĐND tỉnh bấm nút biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2020; Nghị quyết quy định về mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 – 2020.

Trước đó, tại kỳ họp, sáng nay (29/11) HĐND tỉnh cũng đã thông qua 15 nghị quyết. Như vậy, Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh Yên Bái đã thông qua 19 nghị quyết.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của Đất nước, của tỉnh. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung làm tốt một số nội dung, đó là: nghiêm túc quán triệt nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; từng ngành, địa phương cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai hiệu quả chủ đề của năm là "Tiếp tục đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp”. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là xây dựng cơ chế và phát huy công cụ để quản lý hữu hiệu các vấn đề về đô thị, tài nguyên, quản lý xã hội, môi trường, bảo đảm 3 yếu tố phát triển bền vững (kinh tế - xã hội và môi trường)

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND các cấp trong tham gia quyết định và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, bảo đảm phát huy đầy đủ chức trách, vai trò, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

19 nghị quyết Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh Yên Bái vừa thông qua:

(1) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

(2) Nghị quyết về việc quy định về nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(3) Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và điều chỉnh một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

(4) Nghị quyết về Bảng giá đất năm 2020 tỉnh Yên Bái.

(5) Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020.

(6) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư; cho ý kiến chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(7) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương).

(8) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Yên Bái.

(9) Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trong năm 2020.

(10) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác năm 2020.

(11) Nghị quyết ban hành giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020.

(12) Nghị quyết sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021.

(13) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của HĐND tỉnh Yên Bái quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(14) Nghị quyết về việc đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và đặt tên tuyến đường thuộc công trình cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái.

(15) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2020.

(16) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

(17) Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020.

(18) Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2020.

(19) Nghị quyết quy định về mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 – 2020.

Đức Toàn – Mạnh Cường
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group