Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Thảo luận bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và thông qua 15 nghị quyết
Cập nhật: Thứ sáu, 29/11/2019 | 10:51:50 AM Google Twitter
Sáng nay - 29/11, Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII bước vào ngày làm việc thứ hai với phiên thảo luận tại Hội trường bàn các giải pháp và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và thông qua một số nghị quyết trình Kỳ họp.
Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và điều hành phiên họp.

Tham gia phát biểu thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. 

Các đại biểu đề xuất một số giải pháp cụ thể trong thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các giải pháp để khắc phục những bất cập, đặc biệt là việc HĐND thường xuyên phải điều chỉnh, bổ sung các danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 và những năm tới.Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường.

Tại phiên thảo luận, lãnh đạo các ngành đã tập trung thảo luận, phân tích và đề xuất những biện pháp để ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh; giải pháp phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn trong trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tổng đàn gia súc và sản lượng thịt hơi theo kế hoạch đề ra.

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng nông thôn mới nói chung, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Tình hình triển khai và kết quả tốc độ xây dựng đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh; đề xuất giải pháp thúc đẩy đô thị hóa nhất là gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị; giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian tới; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; việc sáp nhập xã, phường...Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà định hướng 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại hội trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia thảo luận có chất lượng, rất sâu sắc, toàn diện, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân vì mục tiêu chung cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. 

Cho rằng, qua thảo luận tại Hội trường có nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phân loại giao cho cơ quan chuyên môn thực hiện, nhóm vấn đề quan tâm về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các cấp ủy, chính quyền cần có cách tiếp cận mới, tư duy mới, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt để tập trung phấn đấu hoàn thành 32/32 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra. 

Trong đó, cần tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của năm 2020, đó là: Truyên truyền, quán triệt về nhận thức về các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước và tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng các cấp nhằm tạo khí thế thi đua, khơi dậy và phát huy ý chí, khát vọng vươn lên mà trong đó, lực lượng cán bộ, lãnh đạo là lực lượng tiên phong cần thay đổi tư duy, nhận thức trong thời gian tới.

Tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng một cách căn cơ, khoa học bộ cơ chế chính sách mới để đáp ứng sự phát triển bền vững, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn kết doanh nghiệp và thị trường; thay đổi nhận thức của người dân trong phát triển sản xuất. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Tỉnh tập trung triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới một cách cụ thể, đồng bộ tạo sự liên kết vùng; ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, công nghệ và hạ tầng khu công nghiệp; chủ động xây dựng các nguồn thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, các công trình khởi công mới trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh; triển khai Đề án đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số trong đời sống xã hội.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường quản lý trên các lĩnh vực, mà trọng tâm là quản lý đất đai, kế hoạch sử dụng đất và tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, không để tình trạng khai thác trái phép; bảo vệ tài nguyên rừng; quản lý môi trường ở nông thôn và đô thị. 

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp phát triển các thành kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã; đổi mới phương thức sản xuất, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát huy tốt hơn nữa giá trị văn hóa trong mỗi con người Yên Bái đoàn kết, thân thiện và hội nhập; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ở cơ sở…Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại phiên họp sáng 29/11, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết. 

Cụ thể là:

1 - Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

2 - Nghị quyết về việc quy định về nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

3 - Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và điều chỉnh một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

4 - Nghị quyết về Bảng giá đất năm 2020 tỉnh Yên Bái.

5 - Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020.

6 - Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư; cho ý kiến chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

7 - Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương).

8 - Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Yên Bái.

9 - Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trong năm 2020.

10 - Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác năm 2020.

11 - Nghị quyết ban hành giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020.

12 - Nghị quyết sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021.

13 - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của HĐND tỉnh Yên Bái quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

14 - Nghị quyết về việc đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và đặt tên tuyến đường thuộc công trình cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái.

15 - Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh Yên Bái năm 2020.

Đức Toàn - Mạnh Cường
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group