Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Yên Bái: Sáng mãi truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu
Cập nhật: Thứ tư, 9/10/2019 | 10:53:35 AM Google Twitter
Thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với các phong trào thi đua yêu nước của cả nước và của tỉnh, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã trở thành phong trào hành động cách mạng, có sức lan tỏa, đoàn kết, tập hợp đông đảo các thế hệ CCB trong tỉnh tích cực tham gia, hoàn thành tốt các mục tiêu thi đua trong giai đoạn (2014 - 2019)
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011 - 2016.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Yên Bái; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam; sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể cùng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội CCB tỉnh Yên Bái không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB toàn quốc và Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB tỉnh khóa VI giai đoạn 2017 - 2022 đề ra.

Thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với các phong trào thi đua yêu nước của cả nước và của tỉnh, phong trào thi đua "CCB gương mẫu” đã trở thành phong trào hành động cách mạng, có sức lan tỏa, đoàn kết, tập hợp đông đảo các thế hệ CCB trong tỉnh tích cực tham gia, hoàn thành tốt các mục tiêu thi đua trong giai đoạn (2014 - 2019). 

Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân đã trở thành những tấm gương sáng trong các hoạt động tập hợp, đoàn kết, các thế hệ CCB, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. 

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác Hội, các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, hội viên kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền CNXH. Động viên CCB gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, sự điều hành của chính quyền địa phương và giữ vững ổn định chính trị ở địa bàn, cơ sở. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống của hội viên, vươn lên làm giàu chính đáng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa…, tỷ lệ hộ CCB nghèo đã giảm xuống còn 9,02% (theo tiêu chí đa chiều), số hộ CCB có đời sống khá và giàu đạt 50,66%, đã xuất hiện nhiều mô hình, gương tập thể, cá nhân làm kinh tế giỏi. Với tình cảm, thương yêu đồng chí, đồng đội, toàn Hội đã mở nhiều cuộc vận động quyên góp tiền, ngày công lao động xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội, "Mái ấm tình thương”, "Ngôi nhà đồng đội”… 5 năm qua các cấp 

Hội đã xoá được 957 nhà tạm, nhà dột nát của hội viên CCB là người có công và có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã trở thành các hoạt động thường xuyên ở các cấp Hội, đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ đóng góp xây dựng các quỹ nhân đạo, từ thiện được trên 6 tỷ 564 triệu đồng. 

Cùng với các phong trào thi đua, công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh luôn được các cấp Hội chú trọng xây dựng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng tổ chức Hội cơ sở trong sạch vững mạnh, gắn đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội với công tác phát triển hội viên. 

Nhờ đó, 5 năm qua, tổ chức Hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc. Đã phát huy vai trò gương mẫu của CCB tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện có hiệu quả Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, nhất là các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở trong tình hình mới. 

Qua bình xét hàng năm, có từ 94 - 98% tổ chức Hội cấp cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức Hội cơ sở yếu kém, có từ 95- 98 % gia đình hội viên CCB đạt "Gia đình văn hóa”; từ 98 - 99% cán bộ, hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu”. 

Thực hiện phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động của các cấp Hội; chất lượng hiệu quả là thước đo đánh giá kết quả phong trào thi đua; lấy công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân là nhiệm vụ chủ yếu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước là phương châm hoạt động, lấy xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến là giải pháp cơ bản để đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy vai trò gương mẫu của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên CCB tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm phong phú và cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với đặc điểm, tính chất của tổ chức Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Trong Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Thường trực Hội CCB tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Phong trào thi đua "CCB gương mẫu hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến hoa màu để xây dựng nông thôn mới” gắn với đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

Bằng biện pháp tuyên truyền, vận động có sức thuyết phục cao, các cấp Hội đã tuyên truyền vận động các gia đình CCB tham gia đóng góp gần 254.000 công lao động,  hơn 950 triệu đồng tiền mặt, hiến trên 155.890 m2 đất, tham gia làm mới và tu sửa 536,4 km đường giao thông nông thôn, 690 km kênh, mương nội đồng, tu sửa, làm mới 85 cầu, cống, tham gia dự án xây dựng 157 trường, trạm y tế, nhà văn hoá cộng đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và Phong trào "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

Xác định rõ công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức Hội, hàng năm Hội CCB tỉnh phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Thanh niên triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp "Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Bằng việc làm cụ thể, thiết thực; bằng cả lương tâm và trách nhiệm, bằng chính nhân cách sống của thế hệ đi trước, tiếp tục vun đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, định hướng tư tưởng, bồi dưỡng nhân cách, lối sống cho thanh niên. Động viên thanh niên tham gia giữ gìn an toàn giao thông, tích cực lập thân lập nghiệp, xây dựng gia đình văn hóa, không vi phạm vào các tệ nạn xã hội. 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của các cấp Hội CCB Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ tặng 1 cờ thi đua xuất sắc, 1 bằng khen cho tập thể và 3 cá nhân Hội CCB tỉnh; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 2 cờ thi đua xuất sắc; UBND tỉnh tặng 1 cờ thi đua xuất sắc và 51 bằng khen cho tập thể, 128 bằng khen cho cá nhân. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Riêng Hội CCB huyện Văn Yên đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát huy những thành tích đã đạt được, với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, toàn thể cán bộ, hội viên CCB tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019 - 2024, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”

Thiếu tướng Lý A Sáng - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2:Cùng với sự phát triển của đất nước, các thế hệ CCB phải luôn giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; đồng thời, ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xứng đáng là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình” và phòng, chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Bằng sự gương mẫu của mình, CCB phải làm tốt việc giáo dục con cháu, gia đình, dòng họ, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

Đặc biệt, những CCB vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn cần gần gũi hơn với đồng bào các dân tộc để tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Đại tá Nông Phương Nam - hội viên Hội CCB phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái): Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tuyên truyền nói xấu chế độ, xuyên tạc sự thật, gây chia rẽ nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và CCB nếu không trau dồi bản lĩnh chính trị, không có cái nhìn khách quan, toàn diện sẽ rất dễ bị sa ngã, bị mua chuộc, thậm chí bị lôi kéo theo những phần tử bất mãn, tiêu cực. 

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, các cấp hội CCB cần tập trung xây dựng tổ chức hội cơ sở thật vững mạnh, nhất là các chi hội khu dân cư, tổ dân phố; chủ động, sáng tạo tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền cho thanh niên, học sinh, sinh viên về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, về vai trò lãnh đạo của Đảng, vận động thanh niên phấn đấu vào Đảng. Qua đó, động viên các hội viên gương mẫu phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” xứng đáng là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân.

Đại tá Nguyễn Trung Thái - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh: Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mà tổ chức Hội CCB các cấp cần hướng về cơ sở, giáo dục chính trị, tư tưởng và vận động hội viên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh phòng, chống các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. 

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch ra sức chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng trước thềm đại hội Đảng các cấp, kích động tình hình biển Đông, bôi nhọ lịch sử, xuyên tạc các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

Vì vậy, phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín của mình, các cấp hội và hội viên CCB cần tích cực đấu tranh phản bác, định hướng dư luận xã hội; tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.

Đoàn Quang Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group