Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật: Thứ ba, 20/8/2019 | 12:36:40 PM Google Twitter
Sáng 20/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ
Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện với tổng số trên 350 đại biểu tham dự từ điểm cầu tỉnh đến các điểm cầu huyện, thị, thành phố… 

Qua 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, đến nay, việc học và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong mỗi tổ chức Đảng. 

Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó đề ra các nội dun, chương trình hành động cụ thể. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiêu biểu như: tỉnh Lai Châu đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Sơn La siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cải thiện môi trường đầu tư; xã Việt Thành (huyện Trấn Yên, Yên Bái) với việc nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu là Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Lụa đưa Việt Thành nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh…

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05; ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Qua đó, thu hút sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, cơ quan thông tấn báo chí, góp phần thực hiện hiệu quả việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, làm cho Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

Đối với tỉnh Yên Bái, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 đã được thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng, có bước vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Chỉ thị 05 đã được đưa vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó xác định rõ tiêu chí cơ bản của 10 mô hình chung toàn tỉnh ở các lĩnh vực; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chủ động đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác. Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Cán bộ, công chức, viên chức cơ bản thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đã cam kết; tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh được thực hiện hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị được quan tâm, chú trọng.

Tại Hội nghị, đại biểu một số địa phương, đơn vị, cá nhân đã báo cáo những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05, trong đó nêu rõ phương thức, cách làm, kinh nghiệm qua thực hiện Chỉ thị; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 

Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tập thể, cá nhân đã có nhiều cố gắng và đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời chỉ rõ một số những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số địa phương, đơn vị. 

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuyển nhận thức ấy thành hành động cụ thể trong học tập và làm theo Bác, người đứng đầu cấp ủy các cấp nhận thức rõ và thực hiện tốt vai trò nêu gương; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác; đưa việc học tập và làm theo Bác thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền thực hiện lời căn dặn của Bác "cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, tập trung làm thật tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; tập trung khắc phục và giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; có chương trình hành động cụ thể tiếp tục thực hiện hiệu quả, thiết thực Chỉ thị 05, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… theo lời Bác dạy.

Minh Huyền - Đức Toàn
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group