Vòng tay nhân ái   Cải cách hành chính   Kỳ thi THPT quốc gia 2019   Hoa Tây Bắc   Pháp luật   70 năm ngày Thương binh liệt sỹ
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Trạm Tấu nghiêm túc kê khai, công khai tài sản, thu nhập
Cập nhật: Thứ ba, 13/8/2019 | 10:56:44 AM Google Twitter
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền cơ sở huyện Trạm Tấu đã quán triệt triển khai và nghiêm túc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (Chỉ thị 33), góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn.
Lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Trạm Tấu trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với cán bộ. Ảnh: Nguyễn Giang
Thực hiện Chỉ thị 33, Trạm Tấu đã in sao tài liệu, phát tới các chi, đảng bộ cơ sở và tổ chức hội nghị quán triệt tới cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; tổ chức 25 hội nghị với 621 lượt cán bộ tham gia; trong đó: UBND huyện tổ chức 1 hội nghị, 91 người tham gia; UBND các xã, thị trấn tổ chức 12 hội nghị, 506 người tham gia; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tổ chức 12 hội nghị, 24 người tham gia. 

UBND huyện tăng cường chỉ đạo và đề ra những biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật PCTN, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hàng năm, Trạm Tấu ban hành các văn bản chỉ đạo việc kê khai tài sản, thu nhập cho các đối tượng kê khai theo quy định của Chính phủ. Từ năm 2014 đến nay, huyện có 1.869 người phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai và đã công khai trong các cuộc họp. Riêng năm 2018, Trạm Tấu có 381 cán bộ, công chức công tác tại 42 cơ quan, đơn vị thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; trong đó: 15 trường hợp thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, 293 trường hợp thuộc diện cấp huyện quản lý, 73 trường hợp thuộc diện các cơ quan, đơn vị quản lý. Qua công tác kiểm tra, thanh tra và điều tra của các ngành chức năng của huyện, chưa phát hiện các hành vi tham nhũng.

Trong 5 năm (2014 - 2019), qua quá trình kiểm tra và tổng hợp báo cáo về công tác kê khai, minh bạch tài sản hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo đúng văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những cán bộ, công chức của huyện thuộc diện phải kê khai, minh bạch tài sản đã thực hiện kê khai theo đúng văn bản hướng dẫn của cấp trên, đúng thời gian quy định. Bản kê khai được công khai tại cơ quan để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan được biết. Sau khi được công khai, không có ý kiến phản ánh và vướng mắc liên quan đến công tác kê khai, minh bạch tài sản của những người thuộc diện phải kê khai tài sản. 

Chỉ thị 33 đã góp phần làm chuyển biến về tinh thần, thái độ, trách nhiệm làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nhận thức về việc thực hiện kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản tại các chi, đảng bộ cơ sở được nâng lên. Tới đây, huyện Trạm Tấu sẽ tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trên tất cả các mặt, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN về kê khai tài sản; tập trung sự chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chức năng về PCTN, lãng phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, Trạm Tấu tập trung kiện toàn và phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tuyên truyền sâu rộng và kịp thời Chỉ thị 33, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các công việc; các văn bản, quy định mới của Nhà nước về PCTN, góp phần thực hiện tốt chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 của huyện Trạm Tấu.

Thành Trung
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group