Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Sở Nội vụ tham mưu thực hiện tốt sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và phân cấp cán bộ
Cập nhật: Thứ hai, 12/8/2019 | 5:58:37 PM Google Twitter
Chiều 12/8, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu lĩnh vực ngành phụ trách và tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, các chương trình, đề án, chính sách trong lĩnh vực được giao.
Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ
Thời gian qua, Sở Nội vụ đã bám sát các văn bản luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Bộ Nội vụ,  Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh; chủ động rà soát biên chế đã giao năm 2018, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính, thông qua tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, trọng tâm là tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo và y tế. 

Sở cũng chủ động tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, thực hiện các nội dung liên quan đến cải cách chế độ công vụ, công chức, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018, tỉnh Yên Bái xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 bậc so với năm 2017. 

Cùng với đó, Sở tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo pháp luật; công tác quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ được tăng cường. 

7 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã hoàn thành 4/8 nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, và 11/17 nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh. 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành như: việc lưu trữ lịch sử; việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị còn chậm; công tác nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các xã, phường thị trấn còn hạn chế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã biểu dương những kết quả  ngành nội vụ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực được giao. Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời yêu cầu Sở Nội vụ bám sát chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động 01 của UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả; bám sát chức năng, nhiệm vụ của Sở, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ từng tuần, tháng, quý, có phân công, thời hạn, rà soát đánh giá hàng tuần.

Cùng đó, Sở cần tiến hành sơ kết, đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết 18,19 Trung ương 6 khóa XII, trong đó tập trung đánh giá hoạt động hiệu quả của đơn vị đã được sắp xếp; tiếp tục tham mưu sắp xếp một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp như: sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban Thi đua- Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc, sáp nhập một số cơ sở đào tạo.

Đồng thời, tham mưu và ban hành tổ chức thực hiện Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung vào lĩnh vực y tế và giáo dục- đào tạo; nghiên cứu, tham mưu ban hành khung vị trí việc làm trong đơn vị hành chính cấp trên cơ sở bám sát các văn bản của bộ, ngành Trung ương.Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhất là đối với đơn vị tự chủ một phần, tự chủ toàn bộ trong chi thường xuyên, chi đầu tư; thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương; quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ; quy định về định kỳ chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất cán bộ ở vùng đặc biệt khó khăn; chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, …

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu Sở Nội vụ nhanh chóng xây dựng kế hoạch biên chế 2019 - 2021; tiếp tục đề xuất phương án tinh giản biên chế hoặc bổ sung biên chế một số cơ quan, đơn vị và hoàn thành trong tháng 8/2019; bám sát kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, hoàn thành trước tháng 10/2019; triển khai Đề án tuyên truyền cải cách hành chính; quan tâm xây dựng sáng kiến cải cách hành chính. 

Đồng chí cũng đề nghị Sở Nội vụ cần chuẩn hóa dữ liệu lưu trữ, hiện đại hóa hệ thống lưu trữ và tăng cường làm tốt công tác tôn giáo, công tác thi đua - khen thưởng...

Thanh Chi - Đức Toàn
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group