Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái
Cập nhật: Thứ hai, 12/8/2019 | 1:55:19 PM Google Twitter
Sáng 12/8, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Viết Lưu - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 37, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và công tác tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sau hoàn thành Giải thưởng đợt I giai đoạn 2015 – 2018 tại tỉnh Yên Bái.
Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ
Sáng 12/8, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Viết Lưu - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng công tác nghiên cứu đến năm 2030; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sau hoàn thành Giải thưởng đợt I giai đoạn 2015 – 2018 tại tỉnh Yên Bái.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện các cơ quan, ban, ngành: Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Văn hóa- Thể thao và Du Lịch, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật. Trường Chính trị tỉnh…

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, ngay khi nhận được Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, nghiêm túc và chất lượng. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết cũng như vai trò, vị trí của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng đối với quá trình lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Công tác sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trong các đề tài, đề án, sáng kiến khoa học của tỉnh cũng được nâng lên. 

Việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận tại các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, cán bộ quản lý các cấp được quan tâm đẩy mạnh. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu "Diễn biến hòa bình” được tăng cường đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Yên Bái đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện toàn khóa, kế hoạch hàng năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, đưa việc thực hiện Chỉ thị ngày càng đi vào nền nếp; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý, thành việc làm thường xuyên. 

Từ đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cơ quan, đơn vị ban hành quy định, phổ biến, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.

Giai đoạn 2017 – 2018, toàn tỉnh có trên 1.500 tập thể và gần 1.400 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giai đoạn 2019 – 2020 có trên 1.900 tập thể và gần 2.100 cá nhân đăng ký, tăng 401 tập thể, 725 cá nhân so với giai đoạn 2017 – 2018. 

Công tác tuyên truyền, vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Kết thúc đợt I, giai đoạn 2016 – 2018, Ban Tổ chức Cuộc vận động "Tuyên truyền, vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tiếp nhận trên 2.400 tác phẩm thuộc nhiều thể loại tham gia hưởng ứng, sáng tác, quảng bá. Kết quả Cuộc vận động đã mang lại ý nghĩa và hiệu quả lớn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, con người Yên Bái; đề cao giá trị chân – thiện – mỹ; đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… 

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, ban, ngành của tỉnh cũng làm rõ các nội dung Đoàn công tác đề nghị như: thông tin về việc thực hiện các đề tài nghiên cứu lý luận về khoa học xã hội, nhân văn tại địa phương và tỷ lệ các đề tài nghiên cứu lý luận này so với tổng số các đề tài khoa học; vấn đề liên quan đến quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn liền với quan tâm, hỗ trợ giải thưởng; vấn đề công tác đào tạo cán bộ theo Đề án 11 của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; một số phương thức triển khai, tuyển chọn, đào tạo, luân chuyển cán bộ tại địa phương và việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 37 và Chỉ thị 05 tại địa phương… Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương đã cử đoàn công tác lên khảo sát nắm tình hình thực hiện Nghị quyết 37 và Chỉ thị 05 tại Yên Bái. Đồng chí cũng làm rõ thêm một số nội dung lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đã giải đáp đối với các kiến nghị của đoàn, đồng thời sơ lược phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Yên Bái thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Trần Viết Lưu - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Viết Lưu đánh giá cao tỉnh Yên Bái đã triển khai nghiêm túc, sáng tạo, đồng bộ, phù hợp đặc thù địa phương trong thực hiện Nghị quyết 37 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Các kiến nghị về tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận, công tác giảng dạy, tuyên truyền lý luận của tỉnh; việc đưa chương trình, nội dung về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở đào tạo nghề, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn được triển khai đồng bộ…, Đoàn công tác sẽ tiếp thu để tổng hợp báo cáo và tham mưu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương có những lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. 

Đồng chí Vụ trưởng cũng đề nghị lực lượng làm công tác tuyên giáo Yên Bái thời gian tới cần nắm vững đặc thù địa bàn, tiếp tục đổi mới công tác học tập, quán triệt, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, tăng cường kiểm tra thực hiện, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, kết luận liên quan đến tuyên giáo, tiến hành sơ, tổng kết một cách bài bản; tăng cường công tác nghiên cứu vận dụng thực tiễn, đúc kết thực tiễn; thực hiện hiệu quả việc góp ý xây dựng nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng; nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; tập trung tham mưu xây dựng các đề tài nghiên cứu lý luận thực tiễn, từ đó rút ra được những đúc kết quan trọng, trọng tâm trong quá trình xây dựng, phát triển của địa phương; làm tốt công tác xây dựng văn hóa trong công tác xây dựng Đảng, quan tâm phát triển văn hóa địa phương gắn liền với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương. 

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền, thông tin về những thành tựu Đảng bộ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và tiến tới trở thành kênh thông tin chủ lực tuyên truyền về cách làm hay, gương điển hình tiên tiến. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt 10 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người, trọng tâm từ ngày 15/8 đến tháng 9 năm 2019.

Hoài Văn 
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group