Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp 13- HĐND tỉnh của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà
Cập nhật: Thứ sáu, 21/6/2019 | 6:58:41 PM Google Twitter
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái điện tử xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn phát biểu!
Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ
- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,
- Thưa các đồng chí đại biểu dự Kỳ họp,
- Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp lần thứ 13 - HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra. Sau khi thảo luận các báo cáo, đề án, tờ trình, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua các nghị quyết trình Kỳ họp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Thứ nhất, HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đặc biệt việc cụ thể hóa phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, góp phần quan trọng tạo nên bức tranh kinh tế - xã hội khởi sắc cùng những chỉ dấu đậm nét, toàn diện trên một số lĩnh vực của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những mặt còn bất cập, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND, UBND các cấp trong thời vừa qua. Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong đó chú trọng vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh, cấp ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh khẩn trương rà soát, dự báo, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình trong 6 tháng cuối năm, nhất là những chỉ tiêu còn thấp, nhiệm vụ khó để chủ động các biện pháp thích hợp, linh hoạt, sáng tạo, tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, rào cản; phân công trách nhiệm cá nhân và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả gắn với kiểm tra, đôn đốc với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất để đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2019 đề ra.

Trước mắt dồn sức tập trung cho công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và các ngành liên quan, không được lơ là, chậm trễ mà cần chủ động để kịp thời hỗ trợ thiệt hại cho người dân sớm khôi phục sản xuất, đồng thời đảm bảo được tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. 

Tăng cường công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo an toàn, khách quan, trung thực, thành công. Rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống mưa lũ những năm trước để chủ động phương án khả thi, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

UBND tỉnh chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định việc triển khai quy trình điều chỉnh địa giới hành chính huyện Văn Chấn (gồm 06 xã, 01 thị trấn) để mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ và sắp xếp 14 đơn vị hành chính cấp xã các huyện Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái, theo Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32 ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đảm bảo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý thông qua HĐND tỉnh cuối tháng 7/2019 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Yêu cầu thành phố Yên Bái, các huyện Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ sớm triển khai các công việc theo quy trình quy định; đồng thời làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân các dân tộc liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện và cấp xã.

Hai là, chủ động chuẩn bị sớm kế hoạch năm 2020 theo hướng tăng tốc toàn diện và phù hợp với nhiệm vụ đặc thù của năm cuối nhiệm kỳ, trên tinh thần vừa đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của cả giai đoạn 2015-2020, vừa chuẩn bị tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2026. Trước mắt hoàn thành rà soát, đề xuất danh mục đầu tư công năm 2020 trong tháng 7-2019 để phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 30-10-2019 nhằm chủ động triển khai thực hiện.

Ba là, cùng với thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy và các tiểu ban phục vụ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh theo tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; làm tốt cả công tác chuẩn bị nội dung văn kiện và chuẩn bị một bước công tác nhân sự đại hội đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn tới. 

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chăm lo an sinh, phúc lợi xã hội; giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, tạo không khí đồng thuận, thống nhất trong Đảng và toàn xã hội, ra sức thi đua yêu nước, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2019, thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Thứ hai, HĐND tỉnh thống nhất thông qua các nghị quyết chuyên đề tại Kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời tiếp tục bám sát các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, nhất là các đề án, chính sách thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN; đặc biệt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp chủ lực, đặc sản hữu cơ và xây dựng chuỗi giá trị, phát triển nông thôn mới; các chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã cần được quan tâm thực hiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung Nghị quyết Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh; đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc, tập hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019.

- Thưa toàn thể các đồng chí,
- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các đại biểu, khách quý; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã tới dự và đưa tin góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp. Xin chúc các đồng chí, các vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN LIÊN QUAN


Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group