Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                          Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Bài 3: Một đề án tâm huyết và trọng trách với cán bộ trẻ
Cập nhật: Thứ tư, 15/5/2019 | 8:31:44 AM Google Twitter
Đó là Đề án 11 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với cán bộ nữ dân tộc thiểu số xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải.

Nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và trong điều kiện hội nhập quốc tế, tháng 8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Đề án 11 về "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” - một đề án giàu tâm huyết, đầy trọng trách của Tỉnh ủy Yên Bái nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ trẻ, có lập trường quan điểm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí thức, trách nhiệm và có uy tín cao ngang tầm với nhiệm vụ trong những giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu của Đề án là, đến năm 2025 tỷ lệ cán bộ trẻ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tham gia cấp ủy tỉnh từ 10 đến 15%; đến năm 2030 tỷ lệ này đạt từ 20 đến 25%; tham gia cấp ủy tỉnh đạt từ 15 đến 20%, đến năm 2035 là 25%, tham gia cấp ủy tỉnh từ 20 đến 30%. Đối với cán bộ nữ, giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 20 đến 25% năm 2025, tham gia cấp ủy đạt từ 15 đến 20%. 

Đối với cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2025 là 20 đến 25%; tham gia cấp ủy tỉnh là 20 đến 25%; đến 2030 tỷ lệ tương ứng này là từ 20 đến 25%, tham gia cấp ủy tỉnh đạt từ 20% trở lên, đến 2035 tỷ lệ này là 25% và 20 đến 25%. 

Tiêu chí tham gia Đề án 11 là cán bộ trẻ dưới 35 tuổi, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy và phong cách làm việc khoa học; có trình độ chuyên môn từ đại học (chính qui) trở lên; có chứng chỉ về quản lý Nhà nước, nghề nghiệp, ngoại ngữ phù hợp với ngạch hiện giữ, ưu tiên cán bộ trẻ là nữ, người dân tộc thiểu số, trong đó có cả các sinh viên tốt nghiệp từ loại khá trở lên đã tham gia công tác từ 2 năm trở lên (thuộc diện thu hút nhân tài). 

Tiêu chí tham gia Đề án đối với nữ và người dân tộc thiểu số là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nữ từ 35 đến 45 tuổi, người dân tộc thiểu số từ 35 đến 45 tuổi. Cả hai đối tượng này đều phải bảo đảm yêu cầu chung là có lập trường quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng; có phẩm chất đạo đức tốt, có thành tích tiêu biểu, có năng lực và uy tín; có trình độ chuyên môn đại học chính qui trở lên, có các chứng chỉ quản lý Nhà nước, chứng chỉ nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ phù hợp; không vi phạm tiêu chuẩn lịch sử.

Năm 2018, năm khởi đầu của Đề án 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc lựa chọn người tham gia đề án. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là một đề án tiến hành hết sức công phu, chặt chẽ, khách quan, minh bạch. 

Những người tham gia đề án được lựa chọn từ gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức trẻ là nữ, người dân tộc thiểu số. Việc lựa chọn được thực hiện theo nguyên tắc cán bộ trẻ bình chọn với cán bộ trẻ, cán bộ nữ với nữ, người dân tộc thiểu số với người dân tộc thiểu số. 

Căn cứ vào tiêu chuẩn và sự lựa chọn của từng đối tượng tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá, lấy phiếu giới thiệu của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể, để đưa vào danh sách sơ tuyển. 

Bước sơ tuyển đã lựa chọn được 250 người. Đương nhiên, trong danh sách này có cả con các đồng chí lãnh đạo huyện, ban, ngành và con của một số đồng chí là Thường vụ Tỉnh ủy đủ tiêu chuẩn. Số người trúng cử trong bước sơ tuyển đều phải trải qua một kỳ sát hạch. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Hội đồng sát hạch và trực tiếp chỉ đạo, giám sát cuộc sát hạch, bảo đảm sự nghiêm túc, khách quan và công bằng; mỗi phòng thi bố trí hai đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, giám sát. Nội dung sát hạch gồm 2 phần là viết bài luận về kiến thức chung và phần vấn đáp. 

Phần thi viết do Trường chính trị tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung và bảo mật tài liệu. Phần thi vấn đáp những câu hỏi do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đích thân soạn thảo và được giữ bí mật cho đến phút cuối cùng. 

Kết quả, có 150 cán bộ trúng tuyển; 100 cán bộ khác không vượt qua được kỳ sát hạch, trong đó có con của một số đồng chí là Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua danh sách tạo nguồn trên cơ sở kết quả của kỳ sát hạch. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chính thức ký quyết định phê duyệt danh sách cán bộ tham gia Đề án năm 2018 và cho công bố công khai tên tuổi những người tham gia Đề án trên các phương tiện truyền thông của tỉnh. 

Việc công khai kết quả vừa công khai, minh bạch chống chạy chức, chạy quyền vừa để các cơ quan, đơn vị và mọi người có điều kiện giám sát, tạo điều kiện để những cán bộ tham gia Đề án thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng thể hiện ý chí phấn đấu rèn luyện của mình. 

Trong tổng số 150 cán bộ tham gia Đề án 11 có: 60 cán bộ trẻ, trong đó có 8 người dưới 30 tuổi, 4 người 27 tuổi, 1 người 26 tuổi là Dương Thị Vui - Phó Bí thư Huyện đoàn Văn Chấn; 45 cán bộ nữ; 45 cán bộ người dân tộc thiểu số. Căn cứ vào thực trạng cán bộ, quy hoạch cán bộ giữ các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của các nhiệm kỳ và mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn và trên cơ sở số lượng khung cán bộ cần có, hàng năm phân bổ chỉ tiêu và tiến hành tuyển chọn số cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số để bổ sung quy hoạch và xác định số cán bộ cần có để tạo nguồn.

Sau khi công bố công khai danh sách cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia Đề án 11, trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ này sẽ tập trung vào những vấn đề gì để họ trở thành cán bộ có kiến thức ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm cho sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn cho biết: hàng năm, tiến hành rà roát, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để xác định loại hình, nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng; căn cứ vào số lượng cụ thể để ưu tiên bổ sung cán bộ của Đề án vào danh sách các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu của Trung ương, của tỉnh hoặc đề nghị mở các lớp đào tạo tập trung tại tỉnh. 

Đối với cán bộ của Đề án 11, tập trung đào tạo, bồi dưỡng về: kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý; đào tạo về lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà nước theo chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; mở các lớp cập nhật kiến thức do các giảng viên của Trung ương hoặc mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia giảng dạy. 

Đi đôi với việc phối hợp, liên kết với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia trong giảng dạy truyền đạt kiến thức, tỉnh còn liên kết với các tập đoàn, các doanh nghiệp kinh tế có uy tín ở trong nước và ngoài nước để tổ chức các chương trình thực tế để học tập kỹ năng quản trị; liên hệ với các nước gần Việt Nam, có điều kiện tương tự với Việt Nam như Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc… tổ chức các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức thực tế theo chương trình cho từng đối tượng cụ thể.

Hàng năm, xem xét luân chuyển, tăng cường, biệt phái cán bộ của Đề án dự nguồn về cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp chuyên môn được đào tạo, năng lực, sở trường để rèn luyện, thử thách, theo hướng: đưa cán bộ chuyên môn cấp tỉnh về cơ quan chuyên môn cấp huyện hoặc đưa về giữ chức danh bí thư, chủ tịch UBND các xã; đưa cán bộ chuyên môn cơ quan cấp huyện về các xã, thị trấn, phường; xây dựng cơ chế tập sự lãnh đạo cho cán bộ trẻ bằng cách đưa về các cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp năng lực, sở trường để rèn luyện, thử thách qua thực tiễn hoặc tập sự lãnh đạo hình thành tố chất người quản lý và lãnh đạo. 

Vừa trao đổi về nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chính thức tham gia Đề án cán bộ dự nguồn của Tỉnh ủy với đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thì tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý cho 150 cán bộ tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy. 

Trong đó, 60 cán bộ trẻ được truyền đạt 60 chuyên đề về: Biện chứng của các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới ở Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần NQ Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng… thời gian 3 tháng. Lớp cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số được nghe truyền đạt 45 chuyên đề về: Các nguyên tắc phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lê nin với nhận thức hoạt động cải tạo xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, kỹ năng phân tích chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PADI) của Yên Bái… 

Câu hỏi sau cùng đặt ra với đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là quá trình tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy có còn phải tiếp tục sàng lọc nữa không? Câu trả lời là còn tiếp tục sàng lọc, thậm chí là chặt chẽ hơn, đó là việc thường xuyên phải đánh giá họ, đặc biệt là khi bổ nhiệm hoặc giới thiệu để bầu cử. Đánh giá phải đánh giá toàn diện, cả quá trình công tác, cả khả năng và triển vọng. 

Nhưng tin rằng, đội ngũ cán bộ tham gia Đề án đều làm tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Tỉnh ủy, của cán bộ và nhân dân trong tỉnh; chắc chắn chúng ta sẽ có một đội ngũ cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để đảm nhiệm nhiệm vụ trong những giai đoạn tới, là lớp cán bộ kế thừa đáng tin cậy.

Bội Đông
(Bài dự thi Giải Búa liềm vàng năm 2019)
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group