Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                          Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Chính trị
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Cập nhật: Thứ năm, 14/3/2019 | 2:48:45 PM Google Twitter
Sáng 14/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018).
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Dự và chủ trì tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Hội nghị khẳng định, 24 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; hệ thống công trình quốc phòng được lập hồ sơ đầy đủ và quản lý chặt chẽ theo phân cấp; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản quy định. Hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự từng bước được củng cố, hoàn thiện, hình thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ các cấp bảo đảm liên hoàn, vững chắc, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Cơ quan quân sự đã làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện Pháp lệnh và quy hoạch phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và có ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 

Hiệu quả hoạt động của chính quyền trong việc kết hợp giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ngày càng được nâng lên. 

UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng; quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự, an ninh; đặc biệt đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ và tổ chức lực lượng kiểm tra, bảo vệ chặt chẽ các công trình quốc phòng trên địa bàn bảo đảm bí mật, bền vững, sử dụng được ngay khi có tình huống xảy ra. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, bất cập và thống nhất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, trong đó tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất vào mục đích quốc phòng; cụ thể hóa một số quy định chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, chưa tương thích, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013,  Luật Xây dựng, Luật Đầu tư năm 2014; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và tình hình thực tiễn phát triển, hội nhập đất nước. 

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội trong thực hiện Pháp lệnh. 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị gắn với củng cố quốc phòng- an ninh; quán triệt, thực hiện tốt quan điểm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chú trọng kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh, lấy mục tiêu ổn định chính trị để tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 
Thanh Năm
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group